Katalogimport Katalogimport

Ej validerade katalogposter

Fråga: Rutinen Ej validerade poster innehåller ett stort antal poster som inte tas om hand. Det gäller poster som kommer från BURK. Vad beror det på och vad kan vi göra?

Att Katalogposter hamnat i Ej validerade poster när de importerats från BURK beror på hur fält 900 har definierats hos BTJ. 900 är inte ett fält som ingår i standarden för MARC21-fält utan en s.k. svensk standardavvikelse. Det fältet var från början validerat i LIBRA.SE, men delfält g gjordes inte upprepningbart. (Vi kunde då inte veta hur den här standardavvikelsen långt senare skulle utformas). Inför version 6.5 har naturligtvis problemet lösts.

Det betyder att så fort en post där det finns mer än en pseudonymuppgift i samma 900-fält, d.v.s. det finns två g-fält, kommer in till LIBRA.SE så hamnar den bland icke validerade poster. Det kan röra sig om nya poster eller ändrade poster.
I 6.5 är 900 g upprepningsbart och problemet ur världen. Till dess har ni två alternativ:
·         Låta posterna ligga kvar till dess ni får 6.5 och då spara dem.
eller
·         Spara posterna och ta bort dubbleringen av delfält g.

En rekommendation kan vara att ändra i nya poster och väntade med poster som bara blivit rättade (om det inte rör sig om stora rättningar)