Katalogimport Katalogimport

Ej validerade poster

Fönster: Ej validerade poster
Rutinen nås via: Arbeta med - Ej validerade poster

Här visas importerade poster som inte kunnat valideras. Det gäller poster som är importerade från Libris, BTJ m.fl. Poster som i grunden är gjorda i Libra kan inte sparas innan de är validerade och hamnar därför inte i denna lista.

Gör så här för att rätta till posterna:

  1. Markera en av posterna
  2. Klicka knappen Spara markerade poster
  3. Posten öppnas i fönstret Full katalogisering
  4. Spara posten med Ctrl + S så visas ett meddelande om varför posten inte kan valideras
  5. Rätta till felaktigheter och spara posten igen
  6. Om katalogposten är korrekt visas Uppdatering ok

När meddelandet visats så innebär det att katalogposten har kunnat valideras enligt MARC21. Posten är därmed sökbar i katalogen och borttagen från listan över avvisade katalogposter.

Observera att poster visas här i sin ursprungliga form, så eventuella fält som normalt sett filtreras bort visas ändå i posten här. Men när en post fastnar i Ej validerade poster så är det ytterligare fält förutom de som filtreras bort som inte har varit giltiga.

Mer om ...

Se mer information om varför vissa poster från BTJ inte kan valideras.

Om vissa fält som inte är giltiga i MARC21 gör att poster från t.ex. Libris eller Library of Congress ofta fastnar, så kan man filtrera bort dessa fält för att minska det manuella arbetet med att rätta till posterna.