Användare Användare

Återställa spärrad låntagare

Fönster: Användaruppgifter
                 Användare
Rutinen nås via: Arkiv - Användare - ändra
Kortkommando: Shift + 11

LIBRA.SE kan kontrollera hur många misslyckade inloggningsförsök som görs av libraanvändare. Funktionen är normalt sett inaktiverad. Vill ni aktivera funktionen, kontakta Librasupport och ange hur många inloggningsförsök som ska tillåtas.

Om någon anger felaktigt lösenord till ett konto t.ex. 3 gånger i rad, så spärras användaren för vidare inloggningar.

När spärrade användare försöker logga in visas meddelandet "För många felaktiga inloggningsförsök, kontakta systemansvarig." och programmet avslutas.

För att låsa upp en spärrad användare går en systemansvarig för Libra in och återställer kontot.

För att återställa, gör så här:

  1. Ctrl + F11 för att öppna Användaruppgifter.
  2. Dubbelklicka på den spärrade användaren i listan.
  3. Klicka knappen återställ i fönstrets högra övre del.
  4. Om det behövs, ge användaren ett nytt lösenord.

Knappen återställ visas bara om låntagaren är spärrad.

Mer om ...


En kontroll av inloggningsförsök finns även i OPAC. Antalet inloggningsförsök för låntagare kan ni ange i Administrationssidorna för OPAC - Låntagarhantering. Inställningen heter "Antal tillåtna inloggningsförsök i rad".