Fjärrlån Fjärrlån

Beställning av fjärrlån manuellt

Fönster: Fjärrlån
Rutinen nås via: Arbeta med - fjärrlån
Kortkommando: Shift + Ctrl + I

För att manuellt lägga upp ett fjärrlån i Libra, där fjärrlånebeställningen inte sker via Libris, gör så här:

  1. Öppna fjärrlånefönstret med Shift + Ctrl + I.
  2. Ctrl + N för att visa ett tomt nytt formulär att fylla i.
  3. Ange kataloguppgifter för fjärrlånet.
  4. Ange låntagare och hämtenhet.
  5. På flik 2-Avsändare/remisskedja, ange biblioteken fjärrlånet beställts från.
  6. Ange eventuellt ytterligare uppgifter och spara med Ctrl + S.
  7. Dialogruta: Skall fjärrlånet betraktas som beställt? Bekräfta med Enter.

Fjärrlånet är nu registrerat i LIBRA.SE. När fjärrlånet senare anländer till biblioteket ska det ankomstregistreras.