Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Beställningsstatistik

Fönstret nås via: arbeta med - Rapporter - Beställningsstatistik
Kortkommando: Ctrl + E
Fönsterrubriker: Rapporter
Funktioner: Ta fram lista på vad inköp kostat
                      Följa upp arbetet med inköp

Rapporten Beställningsstatistik används för att följa upp sitt arbete med inköp. Uppgifter som kan tas ut gäller antal exemplar och kostnader för både levererade, ej levererade och försenade inköp. Vanligast är att använda villkoren enhet och avdelning.

Kvalitén på rapporten beror på hur noggrant förväntat leveransdatum och inköpspris angetts i förvärvsmodulen.

Rapportens överdel består av ett antal val för vad som ska visas i rapporten.

  Beställningsstatistik
Beställ. dat. fr.o.m., t.o.m. Datumintervall för att begränsa rapportens beställningsdatum till en viss period.
Ber lev dat. fr.o.m., t.o.m. Datumintervall för att begränsa rapportens beräknade leveransdatum för beställningar till en viss period.
Enhet Lista för att begränsa sökningen till en eller flera enheter. För att markera mer än en enhet, håll nere Shift eller Ctrl och klicka.
Avdelning Lista för att begränsa sökningen till en eller flera mediatyper. För att markera mer än en avdelningar, håll nere Shift eller Ctrl och klicka.
Faktiskt levdat fr.o.m., t.o.m. Datumintervall för att begränsa rapportens faktiska leveransdatum för beställningar till en viss period.
Leverantör Lista för att begränsa sökningen till en eller flera mediatyper. För att markera mer än en leverantör, håll nere Shift eller Ctrl och klicka.
Hyllsignum Intervall för att begränsa sökningen till vissa hyllor. Hyllsignum särskiljer på gemener och versaler, d.v.s. uHc och Uhc ger olika träffar.
Konto Lista för att begränsa sökningen till en eller flera konton. För att markera mear än ett konto, håll nere Shift eller Ctrl och klicka.
MediaLink Dropplist för att begränsa rapporten till en viss MediaLink-lista.

Budgetår fr.o.m., t.o.m.

Ta med tidskrifter

Årsintervall för att begränsa rapporten år i intervallet mellan angivna år.

Innebär att uppgifter för beställningar av tidskrifter inkluderas i rapporten.

Klicka på Skriv ut eller Ctrl+P när villkoren är satta och välj i dialogrutan önskad form för utskrift. Bildskärm är förvalt värde