Tilläggsprodukter Tilläggsprodukter

E-media

I LIBRA.SE finns 3 kopplingar för lån av e-bok eller e-media, mot Elib.

Om man vill låna ut e-media från Elib gäller följande. Elib måste få en URL till bibliotekets inloggningssida som de använder för att kontrollera att låntagaren är ok.

Denna URL är:

http:///opac/ebok.aspx

Besöker man sidan via den adressen visas meddelandet "Status=Fel", eftersom man inte skickar med de uppgifter som krävs. Elib anropar sidan genom att skicka med kortnummer och PIN-kod, på detta sätt:

http:///opac/ebok.aspx?kortnr=12345&pin=4444

Det är bara vissa IP-adresser som tillåts anropa sidan, där ingår Elib och Axiell. Om man försöker se sidan från andra adresser visas meddelandet "Fel IP". Vill man börja med PIN-kodsvalidering ska man först kontakta Librasupport så att vi förbereder systemet och kontrollerar så att de rätta IP-adresserna finns inlagda.
När en låntagare klickar på en e-bokslänk och e-boksleverantörerna gör en koll mot URL:en får de meddelandet Status=OK eller Status=Fel, beroende på om låntagarens uppgifter stämmer eller inte.

En katalogpost för e-bok eller e-tidskrift skapas enklast genom att använda formatmallarna i katalogen eller så importerar man den från BURK eller Libris. Poster som är e-media får automatiskt texten Elektronisk media som lånas genom att klicka på länken.

E-mediet finns inte i fysisk form och har med andra ord inga exemplar knutna till sig, därför syns aldrig texten Bestånd saknas på katalogposten. Under fliken bestånd visas texten Elektronisk media har inget bestånd.

I OPAC visas texten Elektroniskt media - lånas genom att klicka på länken ovan på e-media. När låntagare klickar på länken i OPAC förs de till leverantörens sida där de loggar in med sitt eget kortnummer och pinkod.

Utlånestatistik för e-media tillhandahålls av leverantören av e-medierna, i Libra registreras än så länge ingen sådan statistik.