Katalogimport Katalogimport

Katalogpostimport från Libris batch-import

Fönster: Import av marcposter
Rutinen nås via: Arbeta med - MARC-import logg

Batch-importen från Libris är en tilläggstjänst för de bibliotek som katalogiserar i Libris system. Tjänsten är kostnadsfri, men måste installeras och aktiveras av Axiell.

Libris kallar tjänsten batch-export.

Efter att batch-importen har aktiverats går importen automatiskt utan att man behöver göra något själv. Ibland kan dock vissa av de poster som importeras inte valideras, de hamnar då i listan med Ej validerade poster, vilka poster det gäller visas i importloggen.

I loggen visas också eventuella anslutningsproblem och liknande, om ni märker att poster som skulle importerats från Libris batch inte dykt upp i basen bör ni kolla loggen först.

Gör så här:

  1. Öppna Batch-import med Arbeta med - MARC-import logg
  2. Under fliken 1-Batch, kolla kolumnerna Status och Fel. Status är antingen OK eller "?".
  3. För att läsa logg för en viss import, markera den raden.
  4. Vilka katalogposter som har importerats visas då under flik 3-Logg

Status OK innebär att Libra kunnat få kontakt med servern. Status ? innebär att något har gått snett.
Siffran under kolumnen Fel anger enbart hur många katalogposter som inte kunnat valideras.
Om det visas importer där en fil importerats, men inga titlar visas under flik 3-Logg, så är det en fil som Libris skickat som inte innehåller några poster. Libris exporterar filer varje dag, så till exempel filer som exporteras under helgerna innehåller inga poster.

Om ni vill filtrera bort vissa fält vid importen så anger ni det i importfiltret under Gemensamma register - Katalogimport, med valet Libris månatlig.

Inställningar vid export

För att exportera posterna från Libris, logga in på Libris sidor för batchexport (se även Libris hjälpsida) och sätt inställningar för att exportera.

För att Libra ska kunna importera katalogposterna så måste de exporteras från Libris i rätt format. Under rubriken Format, sätt följande inställningar:


Felsökning

Poster som lagts till eller ändrats i Libris exporteras under natten, och importeras i Libra tidigt på morgonen dagen därpå. Om det saknas katalogposter, gör så här:

  1. Gå till Arbeta med - MARC-import logg, och ta fram loggen för den dag som importen skulle ha gjorts.
  2. Kolla i loggen om importen har status OK, eller om det varit nätverksproblem eller liknande. Har det varit nätverksproblem, kontakta din IT-avdelning för att lösa det. Ett nytt importförsök kommer göras nästa morgon så posterna importeras när nätverksproblemet är löst.
  3. Kolla om titeln finns med i loggen. Om den gör det, gör en sökning på det katalogid som står före titeln i loggen. Finns titeln med i loggen men inte kan sökas i katalogen så finns den eventuellt under Avvisade poster, eller så är det uppdateringsproblem i katalogen.
  4. Om titeln inte finns med loggen så har importen så finns den antagligen inte med i exportfilen från Libris. Gå till ftp://ftp.libris.kb.se/pub/export2, gå till ert biblioteksmapp och välj undermappen marc. Där visas xml-filerna som Libris har exporterat. Öppna filen från det datum som importproblemen var och leta efter den titel som saknas.

Loggmeddelanden

Exempel: En obligatorisk fältkod saknas, fältkod 245.
Katalogposten har inte kunnat valideras. Gå till Ej validerade poster och rätta till felet så dyker posten upp i basen. När en felaktig importerad katalogpost har rättats till försvinner informationen om den från loggen.

Exempel: Exception The requested name is valid, but no data of the requested type was found
Libraservern har inte kunnat nå Libris FTP-server. Kontakta er IT-avdelning för att se om det är nätverksproblem.