Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Låntagarrapport för inaktiva låntagare

Fönster: Låntagarrapport
Rutinen nås via: Arbeta med - Rapporter - Låntagarrapport
Kortkommando: Ctrl + E

För att få en lista på låntagare som inte lånat på biblioteket på länge, gör så här:

  1. Öppna Rapporter med Ctrl + E.
  2. Välj Låntagarrapport.
  3. Välj ett datum för Senaste lån.
  4. Sätt ett datum vid T.o.m. uppläggningsdatum för att inte få med låntagare som är nyupplagda och inte har lånat än.
  5. Välj utskriftssätt.
  6. Klicka Skapa rapport.

Mer om..

Tips: för att se hur många låntagare som lånat på biblioteket under året, kan även årsstatistik användas. I utlånedelen av rapporten finns uppgiften årsstatistik aktiva låntagare och Totalt antal aktiva låntagare under perioden.