Tidskrifter Tidskrifter

Stående reservation av tidskrifter

Fönster: Reservation
Rutinen nås via: Arbeta med - Reservation
Kortkommando: Ctrl + 9

En särskild typ av reservation är  möjlig att göra när det gäller tidskrifter. Det går att reservera en tidskrift så att låntagaren fortlöpande får senast tillgängliga häfte. Ofta är senaste häfte inte för utlån, men så snart nästa häfte inlevereras aktiveras reservationen på föregående häfte.

Gör så här:

  1. Sök upp titeln som ska reserveras i katalogen.
  2. Från fliken a-Katalogpost ge kommando för reservation, Ctrl+9.
  3. En ruta öppnas om att ett häfte måste anges om man inte vill göra en stående reservation.
  4. Klicka på OK dialogrutan, då det är just en stående reservation som skapas. 
  5. Genomför reservationen som vanligt, men var noga med att välja Stående som Typ. 

OBS! Det intervall som anges för Fr o m - T o m är den period under vilket låntagaren kommer att få den reserverade tidskriften.