Inställningar Inställningar

Utskriftsinställningar

Fönstret nås via: Arkiv - Utskriftsinställningar
Fönsterrubriker: Utskriftsinställningar
Funktioner: Styra viss utskrift till särskild skrivare
                      Registrera om skrivardialog ska visas före utskrift
                      Bestämma om kvitto ska komma på kvitto- eller A4-skrivare

För utskrifter som kan göras från LIBRA.SE kan här definieras vilken skrivare som utskriften ska styras till.

I en dropplist vid varje utskrift finns de skrivare som kan nås av användaren.

En kryssruta Skrivardialog finns också som kan markeras om man vid utskrift önskar få upp en dialogruta på samma sätt som då man t.ex. gör en utskrift i Word för att där kunna välja annan skrivare vid vissa tillfällen. Framför allt bör inte dialogruta vara markerad för kvittoutskrifter.

För alternativet Lånekvitto finns också en kryssruta för att markera att utskriften går till kvittoskrivare. I annat fall sker en utskrift av ett lånekvitto anpassat efter vanlig A4-skrivare.

Dessa utskriftstyper finns:

  Utskriftstyper
Lånekvitto Kvitto på utlån.
Omlånekvitto Kvitto på omlån.
Återlämningskvitto Kvitto på återlämning.
Avisering Meddelande till låntagare att en reservation eller ett fjärrlån finns att hämta.
Egen notering  En utskrift med information om låntagare m.m. att lägga i ett aviserat exemplar inför avhämtning.

Cirkulationslista

Utskrift för cirkulationslista för tidskrifter.

Distribution En "följesedel" så att den som gör inleverans av tidskrift eller monografi ska veta vem som ska ha exemplaret. Används främst på fackbibliotek.
Påminnelse Påminnelse (krav) och räkning att skicka till låntagare
Fjärrlån Används för att skicka en fjärrlånebeställning i pappersform till annat bibliotek. Används sällan.
Skicke-meddelande Meddelande som används för reservation mellan enheter. Kallades tidigare Notering.
Beställning Utskrift av beställning till en leverantör.
Kontrollista Kontrollista för påminnelser.
Begäran långlån När annan låntagare lägger reservation på ett exemplar med långlån/fri lånetid, så ska meddelande skickas till låntagaren.
Betalningskvitto När låntagare betalat en skuld.
Reklamation Om en leverantör saknar e-post och man vill skriva ut och skicka en reklamation.