Låna Låna

Avgifter

Fråga: En låntagare får inte den skuld vi förväntar oss, vad kan det bero på?

Notera
 

vilken låntagare och exemplarnummer (streckkod) det gäller. Notera också vilken slags avgift det gäller (reservationsavgift, övertidsavgift, fjärrlåneavgift etc) och gör sedan så här:

Sök upp låntagaren och notera låntagarkategori och om det gäller barn eller vuxen.
Sök upp exemplaret och notera lånetid, avdelning, ägande enhet, om det är ett fjärrlån och eventuell tillällig lokalisering.
Kontrollera om exemplaret lånades ut på annan enhet än ägande enhet.
Hur återlämningsdatum tas fram är beroende av flera uppgifter. Utifrån de uppgifter du har,

Jämför
 

med hur det ser ut i inställningar på följande ställen:

 1. Gå till Register - Enhetsregister, markera ägande enheten
 2. Om det gäller fjärrlånekostnad: välj underfliken e-Fjärrlån och kontrollera uppgiften för Fjärrlånekostnad och Reservationsavgift.
 3. Välj flik 4-Låntagarkategorier, markera låntagarkategorin och kontrollera om Ej avgift är ibockad
 4. Välj underfliken Inställningar och kontrollera under junior eller vuxen om Ingen maxavgift är eller inte är ikryssad, och vad som är angivet under Max avgift. är max avgift satt till 0 så får låntagaren inga skulder.
 5. Om det gäller påminnelser: välj underfliken Påminnelser, fyll i påminnelsenr och lånetyp och kontrollera Avgift för junior eller senior.
 6. Om det gäller räkning: välj underfliken Räkning och kontrollera Expeditionsavgift för junior eller senior
 7. Välj flik 5-Lånetider, markera lånetiden
 8. Välj underflik j-Avgifter, kontrollera om Ingen maxavgift är eller inte är ikryssad, och vad som är angivet under Max avgift. är max avgift satt till 0 så får låntagaren inga skulder för denna lånetid. Kontrollera även
 9. Kontrollera Avgift för junior eller senior
 10. Välj underflik k-Utlån, kontrollera övertidsperiod
 11. Om det gäller reservationsavgift: välj underfliken m-Reservation och kontrollera Res. avgift för junior och senior.
 12. Välj flik 8-Avdelningar, markera avdelningen. Kontrollera om Avgift är markerad eller inte.