Enhetsregister - Enheter Enhetsregister - Enheter

Enhetsregister - Låntagarkategorier

Fönstret nås via: Register. Enhetsregister, 4-Låntagarkategorier
Kortkommando: Shift + F9, Alt + 4
Fönsterrubriker: Låntagarkategorier, Inställningar
Funktioner: Regelverk som styr hanteringen av olika låntagarkategorier
                      Låneregler hanteras även under flik 5-Lånetider

Fönstret består av en lista till vänster över låntagarkategorier och ett antal kryssrutor som gäller för den markerade låntagarkategorin och vald enhet. Därunder finns flikarna:

  • Inställningar
  • Påminnelser
  • Räkning 

Låntagarkategorier i LIBRA.SE är ett mycket centralt begrepp i systemet. Alla låntagare måste tillhöra en låntagarkategori och minst en måste finnas definierad. En kategori måste också vara markerad som standardkategori vilken automatiskt knyts till nya låntagare om inget annat val görs.

Till varje låntagarkategori kan sedan ett antal generella villkor knytas och därutöver kan varje låntagarkategori ges egna regler för lånehantering mm.

De låntagarkategorier som finns här läggs upp under Gemensamma register,  5-Låntagarkategorier.

Reglerna sätts och visas för den låntagarkategori som är markerad i listan till vänster.

De generella regler som kan knytas till en enskild låntagarkategori är följande:

  Låntagarkategorier
Standardkategori

Kryssruta som markeras för den kategori som skall vara normalalternativet för enheten. OBS: endast en (1) låntagarkategori ska vara standardkategori.
Kryssrutan visas bara på den låntagarkategori som är standardkategori.

Tillåt långlån Långlån är inte implementerat fullständigt i nuvarande version (6.6). Ska låntagaren generellt tillåtas låna långlån. Regeln definieras vidare under Låneperioder.
Ej påminnelse Kryssruta som markeras om låntagaren inte ska ska få påminnelser.
Ej räkning Kryssruta som markeras om låntagaren inte ska få räkning.
Tillåt reservation på redan utlånat Markerad kryssruta innebär att en låntagare tillåts ställa sig i kö på en bok som han/hon redan har hemma som lån.
Tillåt bokning Skolfunktion. Ej implementerad i nuvarande version (6.6)
Tillåt flera reservationer Tillåter att en låntagare har mer än en reservation på en och samma titel samtidigt.
Ej spärr Inga automatiska spärrar läggs upp på låntagaren. Manuella spärrar kan läggas.
Ej avgift Inga skulder registreras automatiskt på låntagaren. Manuella skulder kan skapas.
Dölj namn Saknar funktionalitet.
Spara lån Markerad kryssruta innebär att uppgifter sparas om gjorda lån även efter återlämning.

 

Inställningar

Max antal påminnelser innebär det antal påminnelser som ska skickas ut per bok innan låntagaren ska få räkning.

Inställningarna för max avgift och autospärrgräns är uppdelat i Junior och Vuxen. Var gränsen för junior går hämtas från inställningen åldersgräns för junior under Enhetsregister - a-Inställningar.
Ingen maxavgift innebär att man inte har något absolut tak för skulder.
Maxavgift innebär ett absolut tak för hur hög en låntagares automatiskt registrerade skulder kan bli.
Autospärrgräns och Spärr antal påminnelser används för att sätta en gräns när låntagaren markeras som spärrad för Utlån, Reservationer, i Netloan m.m. Om värdet är 0 innebär det att är 0 kr som gäller, har låntagaren någon skuld blir de automatiskt spärrade, så sätt 999 kr om ni inte vill använda funktionen.

OBS! Inställningarna görs för den låntagarkategori på den enhet som är markerad.

Påminnelser

Ange Påminnelse nr och typ av lån (Normallån, Reserverade etc.) så visas den text och de regler som gäller för påminnelseuttag i den situationen.
Kryssa i Förvarning och typ av lån så visas den text och de regler som gäller för uttag av förvarning i den situationen.

I Antal dagar anges hur många dagar som ska gå innan nästa påminnelse ska skickas. Har exempelvis 14 dagar angetts på 2:a påminnelsen, så ska det gå 14 dagar från att 1:a påminnelsen togs ut tills att 2:a påminnelsen skrivs ut.

Under Avgift kan eventuell administrativ avgift anges som ska läggas på påminnelsen, den kan vara olika för barn respektive vuxna.

Spara är en kryssruta som används för att spara uppgifter för flera enheter. Med kryssrutan markerad finns en möjlighet i menyn under Funktioner som heter Spara för flera enheter. Det ger i nästa steg möjlighet att välja vilka enheter ändringarna ska sparas för. Det kan vara alla eller ett valfritt urval.

OBS!  Inställningarna måste alltså göras för varje kombination av enhet, låntagarkategori, lånetyp och påminnelse. D.v.s. en för första påminnelsen för normallån för standardlåntagare på enhet X, en för andra påminnelsen osv!

Räkning

Antal dagar efter sista påminnelse är hur långt efter Max antal påminnelser (på fliken Inställningar) uppnåtts som räkning ska skrivas ut.

Under Exp. avgift kan eventuell administrativ avgift anges som ska läggas på räkningen, den kan vara olika för barn respektive vuxna. Här finns också möjligheten att sätta Spärr vid räkning.

Spara är en kryssruta som används för att spara uppgifter för flera enheter. Med kryssrutan markerad finns en möjlighet i menyn under Funktioner som heter Spara för flera enheter. Det ger i näste steg möjlighet att välja vilka enheter ändringarna ska sparas för. Det kan vara alla eller ett valfritt urval.

OBS! Inställningarna görs för den låntagarkategori på den enhet som är markerad.