Tidskrifter Tidskrifter

Flytta exemplar mellan häften

Fönster: Häften
Rutinen nås via: Arbeta med -  Exemplar, Häften
                                Arbeta med - Inleverans tidskrifter - Häften
Kortkommando: Ctrl + 6, Alt + 4
                                Ctrl + 0, Alt + 4

I det löpande arbetet kan situationer uppstå när behov finns av att flytta exemplar av tidskrifter från ett häfte till ett annat. Detta kan vara fallet då man på olika enheter har registrerat olika beteckningar av ett och samma häfte och vill sammanföra dessa till ett.
Funktionen finns tillgänglig i rutinen för häfteshantering som kan nås via Exemplar eller Inleverans för aktuell tidskrift.

Gör så här för att flytta exemplar från ett häfte till ett annat:

  1. Markera det häfte som exemplaren ska flyttas från.
  2. Välj i dropplisten nere till höger det häfte som exemplaren ska flyttas till.
  3. Klicka på Flytta exemplar till häfte
  4. Systemet visar att flyttning gjorts.
  5. Om häftet nu saknar exemplar kan det tas bort. 

OBS! Denna rutin flyttar alla exemplar knutna till häftet till det valda nya häftet.