Tekniska frågor Tekniska frågor

Configfiler

Fråga: Var sparas de lokala inställningarna eller configfilerna?

De allra flesta inställningarna för LIBRA.SE lagras på servernivå, men några få inställningar finns på varje användares dator (klient).

Skrivarinställningar

Vilka skrivare som ska användas sätts per PC och användare. Det sparas lokalt för att användare på olika bibliotek använder olika skrivare, eller att användare i skilda delar av samma hus föredrar olika skrivare. För att användare själva ska ha behörighet att ändra skrivare sparas inställningarna separat för varje windowsanvändare. Inställningarna sparas i configfilen LibraSE-User.config.

Vista och Windows 7: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Axiell Sverige AB, Axiell Finland Oy\LibraSE

Anslutningar

Inställning för vilken eller vilka databaser som användaren kommer ansluta till finns i filen LibraSE.exe.config som skapas genom programmet AdmLibraClient.

Filen ligger under: C:\Program Files\Axiell\LibraSE\LibraSE.exe.config

Om AdmLibraClient inte har behörighet att spara inställningarna p.g.a. ändring av hur behörighetssystemet fungerar i Vista och Windows 7 kommer inställningarna tillfälligt lagras för den aktiva windowsanvändaren under:

C:\Users\[användarnamn]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Axiell\LibraSE\LibraSE.exe.config

Inställningarna bör ligga i programmappen så flytta antingen den tillfälliga filen till rätt ställe, eller högerklicka på AdmLibraClient.exe och välj att köra som administratör när du sparar ner inställningarna.