Tidskrifter Tidskrifter

Dubbelnummer

Fråga: Varför får vi meddelandet " Det går inte attkonvertera strängen 23-24 till typen integer?"

Vid inleverans av tidskrifter så försöker Libra räkna fram vad nästa häfte ska heta baserat på nuvarande. Om nuvarande häfte är 26 så är nästa häfte 27 och så vidare. Det är för att underlätta hanteringen så att du som användare ska slippa mata in numret varje gång själv.

Men vad händer om om nuvarande häfte är ett dubbelnummer som heter 23-24 eller 23/24? Libra gör en matematisk uträkning som får ett galet resultat. Nästa nummer ska i så fall heta till exempel: "23 delat med 24 (vilket inte blir ett heltal) plus 1".

Det gör att man får ett felmeddelande i stil med "Det går inte att konvertera strängen 23-24 till typen integer."