Enhetsregister - Enheter Enhetsregister - Enheter

Enhetsregister - Grupper

Fönstret nås via: Register, enhetsgrupper, 2-Grupper
Kortkommando: Shift + F9, Alt + 2
Funktioner: Skapa ny grupp
                      Ändra namn på grupp
                      (Ta bort grupp)

Grupper i LIBRA.SE är ett sätt att sammanföra enheter i olika grupper för praktisk hantering i olika sammanhang. Grundtanken är att vissa bibliotek i ett system samarbetar mera än andra och att vissa bibliotek kanske man helt vill hålla vid sidan om även i personalsystemet. Exempel är att beståndsvisning kan gälla för en viss bestämd grupp av bibliotek.

Här kan nya grupper läggas till. Tänk på att en viss enhet kan tillhöra mer än en grupp!
 

  Grupper
Id Ges av systemet när ny grupp läggs upp.
Grupp Gruppens interna kodbeteckning. Får absolut inte ändras.
Namn Gruppens beteckning i klartext. Visas i princip inte.
Namn FI Namn på finska i förekommande fall.
Namn GB Namn på engelska i förekommande fall.