Enhetsregister - Enheter Enhetsregister - Enheter

Enhetsregister - Lånetider

Fönstret nås via: Register, Enhetsregister, 5-Lånetider
Kortkommando: Shift + F9, Alt + 5
Fönsterrubriker: Enhetsregister, Lånetider
Funktioner: Ange lånetider
                      Ange omlånetider
                      Ange reservationsavgift

Fönstret består av 3 delar: en lista av lånetider till vänster; ett huvud där låntagarkategori väljs och mitten-delen av fönstret som består av 6 flikar.

i-Typ av lånetid
j-Avgifter
k-Utlån
l-Omlån
m-Reservation
n-Långlån

i - Typ av lånetid

  i - Typ av lånetid
Standardlånetid Den lånetid som automatiskt hämtas in när nya exemplar skapas. En av lånetiderna måste vara markerad som standardlånetid, och endast en.
Tillåt utlån Om exemplar som tillhör denna lånetid ska få lånas ut.
Tillåt reservation Om exemplar som tillhör denna lånetid ska få reserveras.
Tillåt omlån Om exemplar som tillhör denna lånetid ska få lånas om.


Här väljs även om exemplar med lånetiden ska räknas som normal eller kortlån, när påminnelser ska tas ut. Lånetider med kortare utlånedatum kan få påminnelseutskick snabbare.

j - Avgifter

Här är inställningar uppdelat för vuxen (sr) och barn (jr).

  j - Avgifter
Ingen maxavgift Innebär att inget tak sätts för hur hög skuld en låntagare maximalt kan få i övertidsavgift på exemplar med den aktuella lånetiden.
Max avgift Ett tak för hur hög skuld låntagare maximalt kan få i övertidsavgift på exemplar med den aktuella lånetiden.
Avgift Utifrån uppgifterna övertidsperiod och Respit på fliken k-Utlån räknas avgiften ut. Exempel: om avgiften är 10 kr, respiten är 0 dagar och övertidsperioden 7 dagar så får en bok som är 8 dagar försenad 20 kr i övertidsavgift. 10 kr dag 1 och 10 kr till dag 8.
Konto Vilket cirkulations-konto övertidsavgifter på lånetiden ska räknas till.


k - Utlån

  k - Utlån
Respit Antal dagar efter återlämingsdag som övertidsavgift börjar räknas.
Övertidsperiod Tidsperiod i dagar för hur övertidsavgift räknas fram. Exempel: 7 dagar innebär att avgift räknas upp varje fullbordad vecka.
Fast datum Innebär att återlämningsdag sätts till ett fast datum som anges i rutan återdatum. Det går även att välja att ha ett fast datum under en viss period, exempelvis för sommarlån. Utanför det intervall som anges används då den vanliga lånetiden, inte det fasta datumet. Systemet kräver att man sätter en period (fr o m - t o m)  för när den fasta lånetiden ska gälla.
Antal dagar Lånetiden.
Max antal lån Högsta antalet lån en låntagare kan få låna av exemplar med denna lånetid på denna enhet. Om max antal lån är satt till 0 innebär det att det inte finns en gräns för antal lån, om syftet är att inte tillåta utlån på lånetiden, avmarkera då istället inställningen Tillåt utlån på fliken i-Typ av lånetid.


l - Omlån

  l - Omlån
Fast datum Innebär att återlämningsdag sätts till ett fast datum som anges i rutan återdatum. Det går även att välja att ha ett fast datum under en viss period, exempelvis för sommarlån.
Antal dagar Lånetid efter omlånet.
Max antal omlån Högsta antalet omlån en låntagare kan få låna av exemplar med denna lånetid på denna enhet. Om max antal omlån är satt till 0 innebär det att det inte finns en gräns för antal omlån. Om syftet är att inte tillåta omlån på lånetiden, avmarkera då istället inställningen Tillåt omlån på fliken i-Typ av lånetid.


m - Reservation

Om det läggs många reservationer på en titel kan utlåningstiden förkortas för att få snabbare cirkulation.
För att inaktivera förkortad lånetid, sätt både Antal dagar vid reservationskö och Antal reservationer i kön till 0.

  m - Reservation
Antal dagar vid reservationskö Dynamisk lånetid beroende på antalet reservationer. Här anges den kortare lånetiden som ska användas om det finns en reservationskö.
Förkortad lånetid gäller bara för utlån. Inställningen påverkar inte lånetiden vid eventuellt omlån. För att inaktivera dynamiskt förkortad lånetid, sätt värdet till 0.
Antal reservationer i kön Dynamisk lånetid beroende på antalet reservationer. Här anges hur lång reservationskön ska vara för att den kortare lånetiden ska användas.
För att inaktivera dynamiskt förkortad lånetid, sätt värdet till 0.
Res.avgift Avgift för vuxen (sr) eller barn (jr) för att lägga en reservation. Se även funktionen Tag bort skuld när avisering tas bort under Enhetsregister - b-Reservation.
Konto Vilket cirkulations-konto reservationsavgifter för denna lånetid ska räknas till.
Max antal res. Tak för antal reservationer som en låntagaren ha på titlar med exemplar med denna lånetid. Om max antal reservationer är satt till 0 innebär det att det inte finns en gräns för antal reservationer. Om syftet är att inte tillåta reservationer på lånetiden, avmarkera då istället inställningen Tillåt reservation på fliken i-Typ av lånetid.


n - Långlån

Funktionen Långlån / Fri lånetid är inte helt implementerad i nuvarande version (6.6).