Enhetsregister - Enheter Enhetsregister - Enheter

Enhetsregister - Påminnelser

Fönstret nås via: Register - Flik 3-Enheter - Flik f-Påminnelse/räkning
Kortkommando: Shift + F8, Alt + 9
Fönsterrubriker: Gemensamma register
Funktioner: Skapa och ändra regler och texter för förvarning
                      Skapa och ändra regler och texter för påminnelser
                      Skapa och ändra regler och texter för räkning
                      Skapa en matris för ersättningsbelopp på räkningar

I det här fönstret registreras några av de regler som ska gälla för påminnelser och räkningar som skickas från varje enhet. Fler inställningar för regler och texter för påminnelser och förvarning görs per enhet och låntagarkategori under Enhetsregister - Låntagarkategorier.

Uppgifterna kan vara unika för varje enhet även om själva utskrifterna görs från en och samma enhet. Reglerna styrs från den enhet där utlånet gjorts.

I fönstret kan uppgifter läggas till, ändras eller tas bort. Redigering kan ske direkt i fönstret.

Följande uppgifter finns i fliken:

  • Skapa skuld vid räkning: om det vid uttag av räkning ska skapas en skuld på låntagaren.
  • Räkningsbelopp: varifrån prisuppgift ska hämtas från.
  • E-postavs: den e-postadress som används som avsändare för påminnelser och förvarningar. Om en påminnelse e-post inte når mottagaren på grund av felaktig adress eller dylikt, så kommer det meddelandet till denna e-postavsändaradress.

Räkningsmatrisen används för att skapa ersättningsbelopp på räkningar utifrån en kombination av Medietyp och Barn/vuxen. 
För mer information, se Räkningsmatris.