Enhetsregister - Enheter Enhetsregister - Enheter

Enhetsregister - System

Fönstret nås via: Register - Enhetsregister - 1-System
Kortkommando: Shift + F9, Alt, + 1
Funktioner: Administrera övergripande, systemgemensamma uppgifter

De flesta uppgifter under fliken System bör inte förändras utan mycket noggrann kontroll. Dels därför att det slår igenom i hela systemet och dels för att vissa förändringar kan få allvarliga konsekvenser.

  System
Kod Systemets interna kodbeteckning. Får absolut inte ändras. Används för L-nummer, måste vara VERSALER.
Standardenhet Enhet som tjänar som riktvärde för övriga enheter. Normalt enhet 001.
Namn Systemets beteckning i klartext. Visas i princip inte.
Katalogsigel Här anges det egna bibliotekets katalogsigel. Detta kommer som förled på varje exemplarnummer som Libra själv skapar (L-nummer). Om sigel är Abcd blir exemplarnumret: LAbcd12345678. Sigel bör anges med inledande versal.
Lån sparas Avser samtliga återlämnade lån. Inte specialfunktionen för Boken kommer osv. Anges i antal dagar.
E-post/SMS sparas med avs. Avser hur länge e-post/SMS med adressat ska sparas i systemet.
E-post/SMS sparas utan avs. Avser hur länge e-post/SMS utan adressat ska sparas i systemet.
Åldersgräns målsman Till vilken åldersgräns målsman ska skrivas ut på påminnelser och räkning.
Använd cirkulationshantering Kryssruta som markeras om man använder tidskriftscirkulation och följaktligen vill kunna skriva ut cirkulationslistor
Visa reservationskö Om reservationskö ska visas vid Utlån.
Låna ut ILL direkt Kryssruta som markeras om man önskar utlån av fjärrlån direkt i samband med ankomstregistrering.
Mailserver Mailserver som används för LIBRA.SE, antingen servernamn eller ip-nummer. För mer info se E-posthantering.
E-post avsändare OPAC E-postadress som används som avsändare för bl.a. Minneslista via e-post.
Visa länk för att förnya prenumerationer i OPAC För de bibliotek som använder cirkulationslistor. Under angiven period kan låntagarna själva via OPAC meddela om de vill fortsätta sin prenumeration av tidskrifter.
E-postadress för tidskriftssvar från OPAC För de bibliotek som använder cirkulationslistor. När låntagarna via OPAC meddelar att de vill fortsätta prenumeration skickas meddelanden till denna adress.
Libris-adress Adressen till Libris webbtjänst för att kunna importera fjärrlånen in i LIBRA.SE. Adressen finns som en inställning för eventuella framtida ändringar hos Libris.
Skicka e-post vid reservation av innestående i OPAC Om kryssrutan är markerad (och reservation av innestående i OPAC tillåts) så skickas reservationsmeddelande till enheten via e-post, i annat fall används reservationslista.


Om biblioteket använder tilläggsprodukterna SPAR-online, MediaLink, Syndetics, Distanslån (finsk funktionalitet), eller SMS så sätter Axiell respektive inställningar vid installation.