Tidskrifter Tidskrifter

Gallring av hel årgång

Fönster: Gallring
Rutinen nås via: Arbeta med - Gallring
Kortkommando: Ctrl + Shift + D

Med ett häfte av tidskriften i handen:

  1. Välj Arbeta med - Gallring.
  2. Läs in exemplarnumret med scanner eller skriv in för hand och tryck Enter.
  3. Då dyker det upp några rutor till höger där man kan välja att ta bort en hel årgång eller ett häftes alla exemplar.
  4. Markera alternativet Hel årgång och tryck på Tag bort.
  5. Då svarar systemet med en dialogruta: Årgång borttagen.

Utan ett häfte av tidskriften i handen:

  1. Välj Arbeta med - Gallring.
  2. Markera ett exemplarnummer på tidskriftens exemplarsida och tryck Shift + Delete.
  3. Då hamnar man automatisk i gallringsrutinen med det markerade exemplarnumret.
  4. Tryck Enter och följ sedan instruktionen ovan från punkt 3.

OBS! Om det inte går att gallra så kan det bero på att det finns gamla transaktioner knutna till ett eller flera exemplar. Kontakta oss på support@axiell.com så hjälper vi er.