Inställningar Inställningar

Gemensamma register

Fönstret nås via: Register: Gemensamma register
Kortkommando: Shift + 8
Fönsterrubriker: Gemensamma register
Funktioner: Skapa, ändra namn eller ta bort statuskoder
                      Markera bibliotekets stängda dagar i kalendern.
                      Skapa, ändra namn eller ta bort låntagarkategorier
                      Skapa, ändra namn eller ta bort lånetider
                      Skapa, ändra namn eller ta bort avdelningar
                      Skapa, ändra namn eller ta bort lokala placeringar
                      Ä
ndra innehåll eller text på utskrifter och e-post
                      Lägga till SRU/SRW-servrar
                      Skapa egna statistikkoder för låntagare
                      Skapa, ändra eller ta bort filter för katalogimport
                      Skapa, ändra eller ta bort BTJ-konton
                     Skapa, ändra eller ta bort skolklasser
                     Skapa, ändra eller ta bort bussturer eller hållplatser 

Fönstret består av 13 flikar

 • 1-Statuskoder
 • 2-Språk
 • 3-Avgiftstyper
 • 4-Kalender
 • 5-Låntagarkategorier
 • 6-Lånetider
 • 7-Avdelningar
 • 8-Lokala placeringar
 • 9-Texter
 • SRU-Servrar
 • Statistikkoder
 • Schabloner
 • Katalog-import
 • Internetkonton
 • Klasser
 • Bussturer
 • Distanslån
 • Språk - kortlista


I denna del av registret sätts värden som används av alla enheter. När en ny lånetid, avdelning eller dylikt ska läggas upp så behöver den läggas upp och namnges här först.

1-Statuskoder

Exemplar kan tilldelas en statuskod, för att markera att exemplaret är försvunnet/förkommet, behöver repareras etc. Via denna flik ändrar, tar bort eller lägger man till egna statuskoder.

Id. Skapas av Libra och kan inte ändras
Kod. Kortnamn på statuskoden, kan vara max 2 tecken.
Namn. Svenskt, finskt och engelsk namngivning.
Tas bort när transaktion sker. Om statuskoden ska tas bort från exemplaret vid utlån eller återläming. Gäller främst Försvunnen/förkommen.
Visas i bestånd. Om exemplar med statuskoden ska visas i OPACens beståndsvisning.
Normal gallringskod. Om en viss statuskod används för att markera exemplar inför gallring.

2-Språk

Här registreras vilka språk som ska kunna registreras på leverantörer. Minst ett språk krävs.

3-Avgiftstyper

Inställningar här måste vara ifyllt om man vill hantera skulder och avgifter, är inte annars obligatoriskt. Ta inte bort standardinställningarna.

För varje typ av avgift ska en avgiftstyp markerad som standard finnas upplagd. D.v.s. vill man använda påminnelseavgift så ska en avgiftstyp finnas upplagd med Påminnelse markerad och Standard ibockad.
Uppgift för Konto används inte i nuvarande version (6.6).

4-Kalender

När fönstret först öppnas är ingen kalender vald. Välj kalender i menyn över kalendervisningen.
Inställningen för vilken kalender som ska användas på en viss enhet, sätts under Enhetsregister - 3-Enheter - a-Inställningar.

Kalender
För att markera vilka dagar biblioteket har stängt, klicka på datumet. Datumet blir då i fetstil.
För att avmarkera en dag, klicka på datumet igen.

Inställningar
För olika funktioner finns två val:
Räkna alla dagar. Markerad ruta innebär att 28 dagars lånetid är 28 dagar. även helgerna eller andra dagar då biblioteket är stängt räknas in i lånetiden.
Framåt. Innebär att Libra sätter återlämningsdatum efter helgdagarna. Om inställningen inte är markerad så sätter Libra återlämningsdatum närmast innan helgdagarna.

Funktion för att testa inställningar
Används för att se vilket återlämningsdatum det i praktiken blir utifrån den aktiva kalendern och inställningar för kalendern och en viss funktion, t.ex. utlån. Välj Funktion, ange Antal dagar och klicka Testa datum.

5-Låntagarkategorier

Ett obligatoriskt register, det måste finnas åtminstone en låntagarkategori att använda som standardkategori.

Id. Skapas av Libra och kan inte ändras
Kod. Kortnamn på Låntagarkategori. Kan max bestå av 10 tecken där gemener och versaler inte är särskiljande.
Namn. Svenskt, finskt och engelsk namngivning.

6-Lånetider

Kallades låneperioder i Libra III. Ett obligatoriskt register, det måste finnas åtminstone en lånetid för normallån och sannolikt en för referensexemplar.

Id. Skapas av Libra och kan inte ändras
Kod. Används ej.
Namn. Svenskt, finskt och engelsk namngivning.

7-Avdelningar

Ej obligatoriskt register.

Id. Skapas av Libra och kan inte ändras
Sökkod. Kan max bestå av 4 tecken där gemener och versaler inte är särskiljande.
Kortnamn. Kortnamn för avdelningen, används vid etikettutskrift.
Namn. Svenskt, finskt och engelsk namngivning.
Statistik som barn. Används av årsstatistiken, den eller de avdelningar som markeras särskiljs i statistiken.

8-Lokala placeringar

Ej obligatoriskt register. Fri placering kan användas istället, eller användas parallellt med Lokal placering.

Id. Skapas av Libra och kan inte ändras
Sökkod. Kan max bestå av 5 tecken där gemener och versaler inte är särskiljande.
Kortnamn. Kortnamn för lokala placeringen, används vid etikettutskrift.
Namn. Svenskt, finskt och engelsk namngivning.

9-Texter

Redovisas separat under Utskrifter - Texter