Reservationer Reservationer

Globala reservationer och tillkommande exemplar

Ett problem med globala reservationer är att dessa inte har omfattat bestånd som tillkommit på enheter som inte hade exemplar eller beställningar då reservationen gjordes.

Om man använder sig av metoden med reservationsgrupper finns nu en lösning på detta.
En reservation som knyts till en reservationsgrupp skapar en reservation på enheter i gruppen, även om dessa inte har bestånd. I samband med förvärvshantering visas reservationen på vanligt sätt och fångas också in som vanligt.

Om reservationen behöver tas bort markeras en av de ingående reservationerna och vid borttag försvinner alla ingående. Om skuld registreras vid reservationstillfället skapas en skuld.

Motsvarande reservationer skapas också i Arena.

Obs!
För att detta ska fungera måste funktionen för reservationsgrupper användas.