Tidskrifter Tidskrifter

Inleverans av extranummer och bilagor

Rutinen nås via: Arbeta med - Tidskrifter
Kortkommando: Ctrl + 0

För att inleverera en bilaga:

 1. Sök upp tidskriften i inleveransrutinen.
 2. Markera det häfte som bilagan ska tillhöra.
 3. Markera kryssrutan för Bilaga.
 4. Skriv in önskad benämning av bilagan i rutan som heter 2-Extra nr/bilaga.
 5. Rergistrera streckkod eller välj L-nummer.
 6. Ctrl + S för att spara.

OBS! Vår rekommendation är att namnge en bilaga så att det tydligt framgår till vilket häftte bilagan hör. T.ex. en bilaga till Häfte 2014 : 6 bör namnges enligt principen "2014 : 6 Bilaga X"

För att inleverera ett extranummer:

 1. Sök upp tidskriften i inleveransrutinen.
 2. Markera kryssrutan för Extranummer.
 3. Skriv in önskad benämning på extranumret i rutan som heter 2-Extra nr/bilaga.
 4. Registrera streckkod eller välj L-nummer.
 5. Ctrl + S för att spara.