Katalogsökning Katalogsökning

Katalogsökning - Avancerad sökning/filter

Fönster: Katalog
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog
Kortkommando: Ctrl + 1

I sökbilden kommer du till fliken för avancerad sökning med Alt + 2. Svaren på sökningar här presenteras i bilden för den enkla sökningen.

Här kan du kombinera olika begrepp ur katalogposten för sökning i en funktion som mycket påminner om motsvarande sökning i LIBRIS. Sökning här fungerar i princip på samma sätt som om du använt speciella kvalifikatorer i den vanliga sökningen.

De olika fälten kan kombineras i valfri omfattning och med de booleska operatorerna OCH, ELLER och INTE via dropplist till vänster om varje fält. I den avancerade sökningen har du tillgång till index över respektive fält. Det markeras genom att det finns en * efter rubriken. Du får tillgång till index genom att göra så här:

Skriv t.ex. in början på ett författarnamn och tryck på F1. På det sättet öppnas författarindex. Du kan sedan välja önskad författare genom att gå med pil ner. Tryck Enter för att starta sökningen.

I LIBRA.SE 6.6 har du också möjlighet att välja externa databaser i din sökning. Dessa finns listade i en ruta till höger om sökfälten och markeras i rutan framför. Du kan välja att söka i din egen databas eller en annan. Du kan också söka i flera basen samtidigt.

Glöm dock inte att avmarkera när du är färdigt med dina sökningar. Kortkommandot F6 nollställer alla fält.

Filter

Till en sökning kan också olika filter läggas för att göra sökningen mer exakt. Filter är i princip ett annat sätt att använda vissa kvalifikatorer utan att man behöver kunna själva koderna.De filter som kan användas och som hämtas via dropplista och kan kombineras i valfri omfattning är:

 • Utgivningsår ( /ar)
 • Språk ( /sp)
 • Materialtyp är en kombinationslista av mediatyp och publikationstyp.
 • Mediatyp ( /mt)
 • Publikationstyp ( /pt)
 • Posttyp ( /pt)
 • Grupper
 • Enheter ( /en)
 • Avdelningar ( /av)
 • Placeringar ( /pl)
 • Endast inne (/xi)

Du kan i princip kombinera ihop hur många olika filter som helst! Filtreringar du gör kan också tas med till de övriga sökfunktionerna. De syns genom att det uppe till höger visas "Aktivt filter" i en ruta med avvikande signalfärg.

OBS!  Kom ihåg att ta bort det aktiva filtret när du inte längre har nytta av det! Kortkommandot F6 nollställer alla fält.

Spara personliga filter

Om det finns någon typ av filter eller kombination av olika filter som du ofta använder kan du spara det genom att välja lämpliga filtreringar. Läs mer om detta i Personligt sökfilter i katalog. Filtret har du sedan tillgängligt också i den vanliga sökningen. Det är ett personligt filter vilket betyder att olika användare kan ha olika aktiva filter.