Katalogsökning Katalogsökning

Katalogsökning

Fönster: Katalog
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog
Kortkommando: Ctrl + 1

Gör så här:

 1. Ctrl + 1 för att öppna rutinen eller hamna i sökläge om rutinen redan är öppen.
 2. Skriv in det eller de begrepp sökningen ska göras på.
 3. Enter eller Ctrl + F för att utföra sökningen.
 4. Sökresultatet presenteras.                                                                    

Mer om katalogsökning

 • Sökningen sker i fritext. Skriv in det eller de sökord du vill
 • Sökningen sker på exakt det som skrivits in.
 • Trunkering kan göras med * för att utvidga sökningen.
 • Maskering kan göras med *.
 • Om flera ord skrivs in finns ett underförstått OCH mellan orden.
 • Begreppen OCH, ELLER och INTE kan användas för boolesk sökning.
 • För mer komplicerade sökningar kan parenteser och citattecken mm användas.

OBS! Sökningen sker inte med automatisk högertrunkering.

Verktygen för sökning i katalogen omfattar också många andra hjälpmedel. Flikarna leder till

 • Avancerad sökning
 • Indexerad sökning

OCH, ELLER samt INTE är s.k. booleska operatorer.

I texten står  OCH, ELLER och INTE med versaler för tydlighetens skull, men när du arbetar i LIBRA.SE kan du använda gemener.

Kombinera operatorer: Du kan kombinera de olika operatorerna genom att använda parenteser och traditionell mängdhantering, d v s skapa en boolesk sökfråga.

Exempel:
(hundar katter) INTE (jakt ELLER dressyr)
ger en sökning på böcker om både hundar och katter, däremot får inte jakt eller dressyr finnas med. Samma resultat får du om du utan parentes skriver sökfrågan hundar katter INTE jakt INTE dressyr.

Trunkering och maskering

Trunkering kan göras med * som såväl vänster- som högertrunkering. Vid högertrunkering krävs att minst tre "riktiga" tecken först anges.

Maskering kan göras med såväl * för ett okänt antal tecken. Här krävs likaså att tre "riktiga" tecken föregår maskeringstecknet.

Exempel:
*skola ger träff på skola, förskola, gymnasieskola osv.
skola* ger träff på skola, skolans, skolastiken osv.
*skola* ger träff på skola, förskolans, oskolade osv.
lind*ist ger träff på olika stavning av lindkvist.

Kvalifikatorer

Om du vill ha full kontroll över i vilket fält i katalogposten sökbegreppet ska förekomma kan du ange en kvalifikator. Användning av kvalifikator är även en förutsättning för att du ska kunna söka på klassifikationssignatur eller hyllsignum och trunkera redan efter ett tecken.  Kvalifikatorerna styr din sökning så att du får färre och mer exakta träffar.

Du använder kvalifikatorer på följande sätt:

Skriv in ditt sökbegrepp direkt följt av snedstreck och kvalifikator.
T.ex. används gran/ff för att ange att man söker en författare gran och inte böcker med gran i titel eller som ämnesord.

Ett urval viktiga kvalifikatorer visas i tabellen nedan, men se även hela listan över kvalifikatorer.

  Kvalifikatorer
/ff Författare
/ti Titel
/äo Ämnesord
/kl Klassifikation
/hy Hyllsignum
/sp Språk
/ar /år Årtal
/is ISBN eller ISSN
/st Serie
/id Katalogid, internid för katalogposter
/fö Förlag
/in Institution
/ko Konferens, kongress
/up Upphov. Kombinerar ff, in och ko

 

Söktips

Årtal: Sökning på årtal sker med hjälp av kvalifikatorn /ar.

Exempel:
1988/ar
ger träff på titlar som är utgivna 1988.

1988/ar tillochmed 1990/ar
ger träff på titlar som är utgivna mellan år 1988 och 1990. /ar och /år ger samma resultat.

1988 tillochmed 1990/ar inte i/pu
ger träff på titlar som är utgivna mellan år 1988 och 1990, dock ej periodika.

/ar är en överordnad kvalifikator, en s.k. meta-kvalifikator för kvalifikatorerna /år och /ug.

Tänk på att kvalifikatorn /år endast ger träff på en del av skönlitteraturen, pga att den mesta delen katalogiseras förkortat. /år söker i katalogpostfält 260$c, medan /ug söker i katalogpostfält 250$e.

Exempel:

För att söka på svensk översatt skönlitteratur utgiven under ett visst år, skriv in motsvarande i fältet Sökfråga

2003/ar hce/hy. Sökningen kan även utföras enligt följande:
(2003/år eller 2003/ug) hce/hy

Koder

Några av kvalifikatorerna kräver att du känner till en särskild uppsättning koder. Det gäller

 • objektkoder
 • medietyper
 • publikationskoder
 • språkkoder
 • intellektuell nivå
 • litterär kategori (fack-/skönlitteratur)

Dessa koder använder du sedan som sökbegrepp följda av snedstreck och önskad kvalifikator. För att söka efter placeringar med hjälp av kvalifikatorn /pl måste du känna till placeringarnas koder.

Exempel:

ger/sp ger träff på tyska titlar. För att söka på språkkod ska du ange de tre första tecknen i det engelska begreppet för språket i fråga.

Fler söktips:

Absolut bäst är att söka på 2 eller 3 utmärkande ord i katalogposten. Exempelvis en del av författarnamnet och ett pregnant ord i titeln.

T ex: august rummet
eller
strindberg röda

Detta ger oftast en exakt träff eller en liten träffmängd.

Om träffmängden är för stor kan man lägga till kvalifikatorer

strindberg/ff rummet/ti

eller lägga till ytterligare ett sökbegrepp.

Vill man söka frassökning på exakt titel - måste man ANTINGEN ange HELA titeln

"handbok för vuxna"
eller trunkera
"handbok för*" eller "handbok för vu*"

ev. med kvalifikator "handbok för*"/ti

Sökning på titel: Om du vill söka på en hel titel går det ofta bra att skriva in titeln i sin helhet i sökfältet. Vissa titlar kan dock innehålla ord som är besvärliga för systemet att hantera, t ex någon av de booleska operatorerna, vilket resulterar i någon form av felmeddelande. Skriv då i stället hela titeln inom citationstecken.

Exempel:
"och solen har sin gång" Detta exempel löser problemet med det inledande ordet OCH, som är en boolesk operator.

solen gång/ti Detta exempel innebär att det krävs att ordet gång ingår i titeln, medan ordet solen kan finnas var som helst i katalogposten.

Sökning på författare: Om du vill söka en författare skriver du enklast in namnet i inverterad form, d v s den form som namnet har i katalogpostens författarfält, följt av kvalifikatorn ff (=författare). Namnet sätts alltid inom citationstecken.

Exempel:
"hemingway ernest"/ff ger träff på titlar där Ernest Hemingway står som författare.

"hemingway, ernest"/ff ger samma resultat.

hemingway ernest/ff ger träff på titlar där namnet Ernest ingår i författarnamnet och namnet Hemingway finns någonstans i katalogposten.

ernest hemingway/ff ger träff på titlar där namnet Hemingway ingår  författarnamnet och namnet Ernest finns någonstans i katalogposten.

Du kan avstå från att använda kvalifikator, men kommer då även att få med titlar där namnet förekommer i andra fält än författarfältet, exempelvis klassifikationsfältet.

Exempel:
"hemingway ernest" ger träff på titlar både av och om Ernest Hemingway.

Diakriter: Diakriter behöver normalt inte anges i sökfrågan.

Exempel:
lunden ger träff både på Lundén och lunden.
muller ger även träff på Müller och tvärt om.
köbenhavn ger även träff på København och tvärt om.
francais ger även träff på français och tvärt om.

Skiljetecken: Skiljetecken, d v s komma, punkt, frågetecken, utropstecken, kolon etc ska normalt inte tas med i sökfrågan. Undantag är skiljetecken i klassifikationssignaturer, t ex Bgk-c:oe som går bra att söka på om klassifikationen följs av kvalifikator kl eller hy, dvs Bgk-c:oe/kl eller hc.03/hy.

Exempel:
"dödsstraffet hur länge till" ger träff på titeln: Dödsstraffet: hur länge till?

Parenteser: Parenteser kan anges i sökfråga, men sökbegreppet måste då sättas inom citationstecken, för att inte systemet ska uppfatta det som en boolesk sökning. En annan möjlighet är att maskera parentestecknen, om villkoren för maskering är uppfyllda.


Exempel:

"hc(s)"/kl ger endast träff på klassifikationssignaturen Hc(s).
hc*s*/kl ger träff på klassifikationssignaturen Hc(s), men också på klassifikationssignaturen Hcesg.

Snedstreck
Snedstreck kan anges i sökfråga, men sökbegreppet måste då sättas inom citationstecken, för att inte systemet ska uppfatta det som en sökning med kvalifikator. Det är också möjligt att ersätta snedstrecket med mellanslag (dvs OCH), eller att maskera snedstrecket om villkoren för maskering är uppfyllda.

Exempel:
"cad/cam" ger träff på CAD/CAM.
cad cam ger träff på CAD/CAM.
cad*cam ger träff på CAD/CAM.

Övriga specialtecken: De flesta specialtecken bör undvikas i sökfrågan, med undantag för klassifikationssignaturer, där varje tecken måste skrivas in korrekt.

V och W: Systemet likställer bokstäverna v och w, både vid sökning och sortering.