Bilagor Bilagor

Kodförteckningar

Landkoder enligt MARC21

Finns på Libris hemsida på adressen:

http://www.libris.kb.se/tjanster/katalogisering/formathandbok/landkoder.htm

Språkkoder enligt MARC21

Finns på Libris hemsida på adressen:

http://www.libris.kb.se/tjanster/katalogisering/formathandbok/sprakkoder.htm

Publikationstyper

Följande koder för olika publikationstyper kan användas med kvalifikator /pu

Namn

Tid. KOD

NY KOD

Böcker

BOOK

BOOK

Samling

SAML

COLL

Artiklar

ARTI

ARTI

Avhandlingar 

AVHA

THES

Dagstidningar

TIDN

NEWSP

Tidskrifter 

TIDS

JOURN

Festskrifter 

FEST

FEST

Konferenshandlingar

KONF

CONF

Recentioner

REC

REVIEW

Monografiserie

SERI

SERI

Barn- och ungdom

BARN

JUVE

 

Mediatyper

Följande koder för olika mediatyper kan användas med kvalifikator /mt

Namn

Tid. KOD

NY KOD

Text

TEXT

TEXT

Bilder

BILD

PICT

Affischer

AFFI

POST

Originalkonst

KONS

ART

Bildband

BILB

SLIDE

Diabild

DIAB

STRIP

Film/Video

FILM

FILM

Spelfilm - ej video -filmpatron

FILP

FICART

Spelfilm - ej video -filmkassett

FILK

FICASS

Spelfilm - ej video - öppet filmhjul

FILH

FIREEL

Videopatron

VIDP

VICART

Videoskiva

VIDS

VIDISC

Videospole

VISP

VIREEL

Videokassett

VIDK

VICASS

Videokassett - VHS

VIDV

VHS

Videokassett - U-matic

VIDU

UMATIC

DVD

VIDE

DVD

Mikromedia

MIKR

MICRO

Ljudupptagningar - tal

LJTA

AUDIO

Ljudbok, Kassett

LJTK

AUCA

Ljudbok, CD/LP

LJCD

AUCD

Ljudspole

LJTL

AUREEL

Språkkurs, CD-ROM

SPCD

LANGCD

Talbok -ljudkassett

TAKA

TBOOK

Talbok - optisk skiva - DAISY

DAIS

DAISY

Ljudupptagningar - musik

LJMU

MUREC

CD Musik

CDMU

MUCD

LP Musik

LPMU

MULP

Kassett Musik

KAMU

MUCA

Punktskrift

PUNK

BRAIL

Handskrifter

HAND

MANU

Kartor

KART

MAPS

Föremål

FORE

THING

Kombinerat material

KOMB

COMB

Noter

NOTE

NOTE

Elektroniska resurser

ELEK

COMP

CD-ROM

CDRO

CDROM

Diskett

DISK

FLOPPY

Nätresurser

NATR

REMOTE

E-bok

EBOK

EBOOK

E-tidskrift

ETID

EJOURN

Läromedelspaket

LARO

KIT

 

Posttyper

Följande koder för olika posttyper kan användas med kvalifikator /pt

Namn Kod
Normal 1
Fjärrlån 5
Förslag 10