Katalogsökning Katalogsökning

Kontroll av länkar i katalogposterna

Fönster: Katalog
Rutinen nås via: Verktyg - Databasunderhåll

Moderna kataloger innehåller mer och mer referenser till externa källor i form av länkar i
katalogposter. Allt fler poster kan vara renodlade länkposter och bara referera till elektroniska källor.
Behoven ökar ständigt att hålla kontroll på att länkarna är giltiga så att den information man visar i
katalogen är korrekt.
En viktig aspekt här är att en länk kan vara tillfälligt bruten, men senare återuppstå.

För att underlätta detta arbete har en särskild funktion gjorts som vi kallar för just Länkkontroll.
Den finns i LIBRA.SE under menyalternativet Verktyg – Databasunderhåll. Om alternativet inte finns där, hör av er
till Librasupport, så aktiverar vi funktionen.

I en katalog ska stora mängder länkar kontrolleras och alla som använt länkar vet att det ibland går
snabbt att få träff, men att det dessvärre ibland tar tid att nå länken. Kontrollen måste därför,
för varje länk som ska kontrolleras, vänta en viss tid för att kunna avgöra om länken fungerar eller ej.

Det är av det skälet praktiskt, för att inte säga nödvändigt, att utföra länkkontrollen i mindre
steg som utförs med viss kontinuitet.

Inte alla fält kontrolleras. För närvarande sker kontroll av fälten 856 och 998.

Den session man har startat länkkontrollen på blir därför låst av processen så länge den pågår.
Det finns tre olika sätt att hantera det på:
•    Starta länkkontrollen på kvällen innan man går hem så kontrollen utförs under natten.
•    Starta länkkontrollen på en arbetsplats som inte ska användas under en viss tid.
•    Starta länkkontrollen och sedan starta en ny session i LIBRA.SE.

I hanteringen av länkkontrollen kan följande göras:
•    Ange ett intervall inom katalog id för att successivt gå igenom katalogen.
•    Endast i lista visa länkar som är brutna. (Blir mest lättöverskådligt)
•    Undanta en viss adress från kontroll. T.ex. för bibliotek med bibliografisk service från BURK, men som inte har abonnemang på tilläggsinformation i någon form. Anges med automatisk högertrunkering.
•    Ange tid för time out innan kontrollen går vidare.
•    Spara en körning för att kunna bearbeta den senare.
•    Hämta fram en tidigare sparad körning för bearbetning.
•    Med Ctrl+F1 och en rad markerad gå till aktuell katalogpost för ev. redigering.
•    Avbryta en påbörjad körning. OBS! Det tar en kort stund innan stoppet verkställs!