Bilagor Bilagor

Kvalifikatorer

Nedan finns en förteckning över alla kvalifikatorer som kan användas. Vilka som i varje enskilt fall fungerar beror i stor utsträckning på hur katalogiseringen är utförd.

OBS!  Kvalifikatorer med fetstil i förteckningen är s.k. meta-kvalifikatorer. Vad det innebär visas i förteckningen som kommer efter listan.
 

Kvalifikator

Innebär sökning på

am

Allmän medieterm

ar

Utgivningsår, årtal för origignalupplaga

av

Avdelning

bn

Intellektuell nivå

ämnesord, kongress

dn

orignalnummer (Import/Konvertering)

dt

Deltitel

ea

Elektronisk adress

ed

Editionsnummer

ff

Författare

ämnesord, allmänna

Förlag

ämnesord, kontrollerade

ht

Huvudtitel

hy

Hyllsignum

ämnesord, källa

id

Katalogid

ie

Inläsare

ih

innehållsbeskrivning

il

Illustratör

in

Institution

is

ISBN, ISSN

ämnesord, institution

kl

Klassifikation

ko

Kongress

ämnesord, Person

lk

Litterär kategori (fack/skön)

ämnesord, geografiskt

mt

Medietyp

nn

Nummer/delnummer

nr

Nummer

ob

Objektkod

of

Omfång

op

Organisation- enhet-avdelning-placering

ot

Originaltitel

pd

Periodika-post

pl

Placering

pn

Plåtnummer

pt

Katalogposttyp

pu

Publikationstyp

ämnesord, person

rd

Registreringsdatum

rn

Radioprogramnummer

rs

Dokument i fulltext

sn

Skivnummer

sp

Språk

st

Serietitel

ti

Titel

tl

Titelleverantör

tn

Talboksnummer

tr

Titelnummer, externnummer

tt

Varianttitel

ämnesord, form

ue

Utgivare

ug

Utgivningsår

up

Upphov

ur

Poststatus

us

Ursprungligt språk

ut

Uniform titel

uu

Upphovsuppgifter

ämnesord, uniform titel

va

årtal mm för värdobjekt

vn

Videogramnummer

vo

Värdobjekt

xi

Innestående exemplar

år

årtal

äo

ämnesord

ös

översättare

öv

övrigt

 

Meta-kvalifikatorer

En meta-kvalifikator söker alltså samtidigt av ett antal andra kvalifikatorer samtidigt. Så innebär t.ex. /äo att alla olika typer av ämnesord som var och en har en egen kvalifikator söks av.

Meta

Söker följande

äo

kä gä fä  am pä iä uä cä lä

ti

tt dt ht ot st ut vo

up

ff ie il in ko ug uu ue ös

nr

en is pn rn sn vn tn nn dn

ar

år ug