Tilläggsprodukter Tilläggsprodukter

MediaLink

För att kunna använda MediaLink måste MediaLink vara installerat på servern och vissa inställningar vara satta: en leverantör måste knytas till MediaLink och BTJ-kundnummer måste registreras per enhet.

Ange BTJ-kundnummer

För att rätt kundnummer ska skickas med beställningarna till BTJ behöver det registreras i inställningarna.

  1. Gå till Gemensamma register - flik Internetkonton.
  2. Skapa nytt konto med Ctrl + N.
  3. Ange enhet, leverantör, kundnummer (t.ex. 8903002) och ge kontot ett namn.
  4. Spara med Ctrl + S


Knyta en leverantör till MediaLink

För att beställningar ska få rätt externnummer behöver BTJ markeras som MediaLink-leverantör.

  1. Gå till Arbeta med - Beställning - flik 2-Leverantörer.
  2. Leta upp BTJ eller Boktjänst i listan och bocka i rutan MediaLink på leverantören
  3. Spara med Ctrl + S.