Tilläggsprodukter Tilläggsprodukter

Netloan

Manual
 

Manual för Netloan finns i menyn Hjälp i Netloans administrationssidor. Manualen ingår även i paket som kan laddas ner från leverantören Lorensbergs webbsida, efter att man som kund registrerat sig. Denna text tar bara upp Netloans kontakter till Libra.

Kopplingen mellan Libra och Netloan är den s.k. Connectorn, ett litet program som ligger på Netloan-servern. Där styrs vilka uppgifter som ska hämtas över.

Låntagare/användare


Låntagare som är registrerade i Libra hämtas automatiskt över till Netloan när de loggar in, ändrad information i Libra förs över nästa gång låntagaren loggar in.
ändringar i Netloans användarregister förs inte över till Libra. Eventuella ändringar skrivs över när låntagaren loggar in på nytt.

Om en låntagare får nytt lånekort och sedan loggar in in Netloan så kommer det läggas upp som en ny användare i Netloan. Det går inte att använda användaren med det gamla lånekortet och den användaren kan manuellt tas bort. Detta beror på att lånekortsnumret används som användarnamn i Netloan, och det ses därför som en ny användare.
Att lånekortsnumret används som användarnamn i Netloan innebär också att en låntagare måste ha ett lånekortsnummer för att kunna logga in i Netloan. Det går inte att använda enbart personnummer eller anställningsnummer. Eftersom LIBRA.SE accepterar alla sorters streckkoder, så är det dock möjligt att ange ett kortnamn eller liknande i rutan Lånekortsnr i Libra, och logga in med hjälp av det i Netloan.

Låntagare kan även logga in i Netloan med personnummer utan inledande sekelsiffror.

Användare i Netloan kan tillhöra olika grupper. Normalinställningen är att låntagare i Netloan tillfaller användargruppen Låntagare. Att sätta olika regler utifrån låntagare kan t.ex. göras genom att i Netloan under Användare - Gruppregler specificera att en viss Kategori/Category name (låntagarkategori) ska tillfalla en viss användargrupp. Använd låntagarkategorins namn, inte dess id eller sökkod.

Spärrar


En låntagare i Libra som manuellt eller automatiskt blivit spärrad p.g.a. hög skuld, påminnelser eller räkning) blir markerad som spärrad även i Netloan. Gruppregeln "Sätt in avstängda användare i Avstängda" krävs för att det ska få någon verkan i Netloan. I nuvarande version (6.5) blir inte låntagare som passerat skuldgränsen för autospärr i Libra spärrad i Netloan.
Kommentaren till spärren, orsaken, förs i dagsläget inte över till Netloan från Libra.

Om en användare manuellt spärras ("Stängs av") i Netloan så förs spärren inte över till Libra.
Om låntagare manuellt spärrats i Netloan och sedan spärras i Libra så skriver den sistnämnda spärren över den första. Låntagaren får alltså bara en spärr.

Skuldhantering


Skulder i Libra är inte ihopkopplade med skulder eller tillgångar i Netloan. De hanteras separat.

Streckkodsläsare


I LIBRA.SE förändras översättningen av streckkoder med bokstaven A eller X. Det innebär att streckkodsläsare (scannrar) måste programmeras om. Vissa gamla streckkodsläsare är för gamla för att programmeras om. P.g.a. att en översättning görs så gäller följande:

  • streckkodsläsare som läser X istället för A kan användas vid inloggningen i Netloan
  • streckkodsläsare som läser X istället för A kan inte användas vid användarsökning i administrationssidorna i Netloan