Katalogsökning Katalogsökning

Personligt sökfilter i katalog

Fönster: Katalog
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog - 2-Avancerad/filter
Kortkommando: Ctrl + 1, Alt + 2

Gör så här:

 1. Ctrl+1 för att öppna Katalogen.
 2. Alt+2 för att öppna fliken 2-Avancerad/filter.
 3. Ta i dropplisterna under Filter fram den kombination av filter du vill kunna använda.
 4. Klicka på knappen Spara personligt filter.
 5. En dialogruta öppnas där du kan ge filterkombinationen ett eget valt namn.
 6. Namnet kommer därefter att finnas med i dropplisten för Filter.
 7. Klicka på Spara.
 8. Meddelande Personligt filter har sparats.
 9. Bekräfta med Enter.
 10. Kolla i dropplisten för personliga filter att det nya filtret finns i listan.

Det personliga filtret finns knutet till användaren och kan användas också i övriga sökflikar i katalogen.

Tänk på att namnge filtret på ett sätt som gör det begripligt, särskilt om man har många filter.

Ta bort filter

För att ta bort ett personligt filter, gör så här:

 1. Ctrl+1 för att öppna Katalogen.
 2. Alt+2 för att öppna fliken 2-Avancerad/filter.
 3. I dropplisten för personliga filter, markera filtret.
 4. Shift + Del för att ta bort filtret.
 5. Dialogruta Ta bort eget filter?
 6. Bekräfta med Enter.
 7. Meddelande Eget filter borttaget.
 8. Bekräfta med Enter.

Notera:
Det går inte att ta bort användare som har personliga filter ur användarregistret. Filtren måste först tas bort. Om man inte har möjlighet att göra detta kan man alltid be Axiell Support om hjälp.