Inställningar Inställningar

Regler för påminnelser

Fönster: Utskriftsinställningar
                 Gemensamma register - Texter
                 Enhetsregister - Enheter - Låntagarkategorier - Påminnelser
                 Enhetsregister - Enheter - Påminnelse

Gör så här:
 

Utskriftsinställningar

 1. Klicka på Arkiv, Utskriftsinställningar
 2. Välj skrivare för Påminnelse i dropplisten eller Kryssmarkera Skrivardialog
 3. Spara

Texter. Inledning avslutning och benämningar

 1. Shift + F8, Alt + 9 för att komma till textfliken under Gemensamma register
 2. Markera rad med  Påminnelse och önskad enhet.
 3. Skriv in önskad rubrik vid rubriken Rubrik
 4. Skriv in önskad information på respektive flik
 5. Välj benämningar i påminnelsen och placering av adressuppgifter på fliken Benämningar.
 6. Spara

Påminnelseregler och detaljtexter

Shift + F9, Alt + 4 för att komma till Låntagarkategorier under Enhetsregister
På underfliken Inställningar, ange för varje låntagarkategori Max antal påminnelser m.m.
 

 1. På underfliken Påminnelser och registrera de första uppgifterna på fliken
 2. Välj Enhet, Låntagarkategori, Lånetyp och Påminnelse nr
 3. Skriv in önskad text, antal dagar och ev. avgift
 4. Spara
 5. Börja om från punkt 3 med nästa kombination. OBS! ändra bara en variabel åt gången! Alla kombinationer måste tas med!  

OBS! Du kan spara uppgifter för flera enheter samtidigt genom att: 

 1. Efter punkt 4 ovan markera kryssrutan Spara 
 2. Välj i menyn Spara för flera enheter under Funktioner
 3. Svara Ja på frågan om markerade uppgifter ska ändras
 4. Markera de enheter där ändringen ska göras
 5. Klicka på OK.

E-postavsändare påminnelser

 1. Shift + F9, Alt + f för att komma till Påminnelser/räkning under Enhetsregister
 2. Ange här avsändaradressen som ska användas för att skicka påminnelser via epost.