Reservationer Reservationer

Reservationsgrupper

Fönster: Enhetsregister
Rutinen nås via: Register - Enhetsreister
Kortkommando: Shift + F9

Enheter i systemet kan föras samman i s. k. Reservationsgrupper för att uppnå vissa fördelar. Det finns i huvudsak två skäl till att använda denna typ av grupper:

 • För att sammanföra ett antal enheter till en samlad grupp för att skapa en form av "halvglobala" reservationer.
 • För att exemplar som inköps till enheter som inte hade bestånd då reservationen gjordes ska ingå i reservationen.

I första fallet väljs inte enstaka enheter vid reservationstillfället utan enbart reservationsgrupper och reservationen gäller då samtliga enheter i den valda gruppen. Det gör det möjligt att skapa lokala, tätare samarbeten mellan vissa enheter i en organisation, t. ex. biblioteken i norra kommundelen, alla skolbibliotek osv.

I det andra fallet kan enhet A, B, C och D ingå men endast A och B har bestånd eller beställning när reservationen görs. Om enhet C eller D senare införlivar titeln skapas automatiskt reservationer för dessa.

Gör så här för att skapa reservationsgrupper:

 1. Gå till Enhetsregister
 2. Gå till fliken 2-Grupper
 3. Klicka på Ny eller Ctrl+N
 4. Välj önskad kod
 5. Välj som Typ Reservationsgrupp
 6. Ge gruppen ett tydligt namn
 7. Obs! Namnet blir även synligt i OPAC/Arena!
 8. Klicka på Spara eller Ctrl+S.
 9.  

Gör så här för att föra enheter till reservationsgruppen/grupperna:

 1. Gå till registret Enhetsstruktur
 2. Markera den reservationsgrupp du vill föra enhet till
 3. Använd Dra-och-släpp fr att föra enheter från fönstret Enheter till Enheter i gruppen.

Obs! En enhet, t. ex. ett huvuvdbibliotek, kan ingå i mer än en grupp!

Gör så här för att aktivera funktionen för reservationsgrupper:

 1. Gå till Gemensamma register
 2. Gå till fliken Gemensamt system
 3. Markera kryssrutan Reservationskö-grupper används
 4. Klicka på Spara eller Ctrl+S

Obs! Om Reservationskö-grupper används finns inte alternativet att välja en enstaka enhet som ägande enhet för en reservation. Det finns däremot inget som hindrar att en reservationsgrupp skapas som enbart innehåller en enhet!