Reservationer Reservationer

Reservera

Fönster: Reservation
Rutinen nås via: Arbeta med - Reservation
Kortkommando: Ctrl + 9

Gör så här:

  1. Sök upp boken som ska reserveras i katalogen.
  2. Ctrl + 9 för att ta med boken och öppna reservationsrutinen
  3. Hämta låntagare via streckkod eller snabbsökning.
  4. Registrera eventuella övriga uppgifter
  5. Ctrl + S  för att spara.

Exemplarnummerreservation


Förfar som i exemplet ovan, men under punkt 4, klicka på knappen vid textrutan Exemplar och markera det exemplarnummer som ska reserveras.

Reservation på flera enheter


För att lägga en reservation på flera eller alla enheter (global reservation), gör som i exemplet ovan, men under punkt 4, markera flera enheter i rutan Enheter.

Mer om...


Om utskriften av aviseringen i pappersformat eller e-postformat blivit felaktig går det skriva ut aviseringen på nytt.