Katalogsökning Katalogsökning

Söka fram och ta bort tomma katalogposter

  1. Öppna Katalogen
  2. Välj Verktyg
  3. Öppna menyvalet Hämta katalogid
  4. Ställ in period för poster som ska bortses från (nya beställningar)
  5. Klicka på Hämta
  6. När sökningen resulterar i en siffra klickar man på Stäng
  7. Då presenteras ett sökresultet med alla tomma poster
  8. Därefter går det att ta bort dem med global ändring