Katalogsökning Katalogsökning

Sökning direkt mot MARC-fält

Fönster: Katalog
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog
Kortkommando: Ctrl + 1

En ny sökmöjlighet har skapats för att möjliggöra en mycket exakt sökning på önskat fält i MARC-poster.

Sökningen preciseras mot ett visst delfält och med viss text. Kvalifikator för detta är /xm.
Söksträngen utformas så här: XXXy=nnnnn/xm. XXX är fältkoden, y är delfältskod och nnnnn är själva sökbegreppet.

Exempel på en sökning: 100a=nesser/xm


Frasen söker fram alla poster med ordet "nesser" i fält 100$a.
Sökning mot specificerat MARC-fält kan också innehålla trunkeringar.