Reservationer Reservationer

Ta bort reservation

Fönster: Reservation
                 Låntagare
Rutinen nås via: Arbeta med - Reservation
                              Arbeta med - Låntagare
Kortkommando: Ctrl + 9
                               Ctrl + 2

Det finns två vägar till att ta bort en reservation, antingen via låntagarbilden eller i reservationsfönstret.

Borttag via reservationsfönstret

Gör så här:

 1. Sök upp exemplaret eller katalogposten.
 2. Ctrl + 9 för att gå till Reservationer.
 3. Leta upp reservationen under flik 4-Titelreservationer eller 5-Aviserade och exemplarreservationer.
 4. Markera raden för reservationen.
 5. Shift + Del för att ta bort.
 6. Kontrollfråga: Ska reservationen tas bort?
 7. Bekräfta med Enter.

 
Borttag via låntagarfönstret

Gör så här:

 1. Sök upp låntagaren.
 2. Välj flik 4-Lån/res.
 3. Markera raden under Reservationer.
 4. Shift + Del för att ta bort.
 5. Kontrollfråga: Ska reservationen tas bort?
 6. Bekräfta med Enter.