Tidskrifter Tidskrifter

Fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Tidskriftscirkulation

Kortkommando: Ctrl + Shift + F
Fönsterrubriker: Cirkulation
                              Funktioner: Lägga till låntagare till cirkulationslista
                              Flytta låntagare mellan cirkulationslistor

För att söka fram cirkulationslistor används dropplisten titel och dropplisten enhet samt eventuell begränsning på prenumerationsperiod.

När en cirkulationslista blivit framsökt visas listorna med låntagare i fönstrets nedre del med kolumnerna namn, anställningsnummer, avdelning och plats. över listan visas eventuell arkivplats.

För att lägga till låntagare till listan används rutorna sök låntagare och lista.

För att flytta låntagare mellan cirkulationslistor tar man först bort låntagaren från "fel" lista och lägger till på önskad liste.

För att flytta en låntagare inom en lista markeras låntagaren och flyttas med Ctrl+Shift+U eller Ctrl+Shift+D eller via menyvalet Redigera och Flytta upp resp. Flytta ner.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rutinbeskrivning

 

Fönster: Tidskriftscirkulation
                 Beställning
                 Inleverans
Rutinen nås via: Arbeta med - Inleverans
Kortkommando: Ctrl + Shift + F

Tidskrifter som ska gå på cirkulation kräver ingen särskild åtgärd i samband med inleverans, men vissa förberedelser behövs. Förutom att följa punkterna nedan måste också utskriften av cirkulationslistor definieras under

 • Gemensamma register - 9-Texter

och skrivare vara vald under

 • Arkiv - Utskriftsinställningar

Gör så här för att starta en cirkulation:

 1. Sök upp önskad tidskrift i katalogen.
 2. Ctrl + 7 för att öppna Beställning.
 3. Dubbelklicka på den definitiva beställning som ska användas eller gör en ny beställning.
  OBS! Antalet beställda prenumerationer måste överensstämma med antalet cirkulationslistor!
 4. Bocka i rutan Cirkulation och spara med Ctrl + S.
 5. Öppna Tidskriftscirkulation med Ctrl + Shift + F.
 6. Välj tidskrift i dropplisten Titel.
 7. Sök upp låntagare och tryck Enter.
 8. Välj låntagare i listan och tryck Enter. Låntagarnamnet visas nu under sökrutan.
 9. Välj Lista (om det finns mer äm en)och klicka knappen Lägg till.
 10. Lägg eventuellt till fler låntagare.
 11. Öppna Inleverans med Ctrl + 0 (noll).
 12. Inleverera.
 13. När du sparar får du en kontrollfråga: "Cirkulationslista. Ska utskrift ske?"
 14. Bekräfta med Enter

Återutskrift

Om en cirkulationslista har blivit fördärvad kan en ny skrivas ut.

Gör så här:

 1. Öppna Tidskriftscirkulation med Ctrl + Shift + F.
 2. Välj tidskrift i dropplisten Titel.
 3. Markera ett av namnen i den lista som ska skrivas ut.
 4. Klicka på Skriv ut eller Ctrl + P.
 5. En ruta öppnas med redan inlevererade häften.
 6. Markera vilket häfte som ska skrivas ut på nytt och tryck OK.