Katalogimport Katalogimport

Formatmall, fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Katalog, Funktioner - Full katalogisering - Arkiv - Spara som mall  
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + Shift + N 
Fönsterrubriker: Spara katalogpostmall 
Funktioner: Lägga till ny formatmall 
                     Ta bort formatmall 
                     Ändra namn på mall  

 

Formatmallar eller katalogpostmallar används för att förenkla katalogiseringen. Vid uppläggning av ny katalogpost väljs en formatmall för att få en mall eller ett underlag att utgå ifrån.

Fönstret visas när man väljer att spara en post som formatmall eftersom det är det vanligaste steget, men från samma fönster kan man även ta bort formatmallar.


Till vänster visas en lista på de formatmallar som finns.

I rutan Namn på mall visas texten ny mall när man kommer in i fönstret, för att signalera att man bör sätta ett eget namn på sin formatmall innan man sparar den nya mallen Med Ctrl + S.

Under rutan finns knappen Spara namn på mall som bara används när man vill ändra namn på en befintlig mall.