Påminnelser Påminnelser

Förvarning på kortlån

Fråga: Hur gör vi för att inte skicka förvarning på lån med kort lånetid?

Låntagare vill inte få en förvarning att lånetiden snart går ut, på det som de precis har varit och lånat. När det gäller kortlån, så som cd-skivor, dvd-filmer eller annat så har man vi vissa fall bara ett par dagars lånetid och då kan man stöta på detta problem.

Valet om ett visst lån ska räknas som kortlån finns på lånetiden. Observera att om ni har markerat t.ex. 14-dagarslån som kortlån, så kommer följande lösning att påverka även dessa lån så att de undantas från förvarning.

Gör så här:

 1. Öppna Enhetsregistret med Shift + F9.
 2. Välj flik 5-Lånetider och välj låntagarkategori.
 3. Välj en lånetid som inte ska få förvarning.
 4. Under fliken i-Typ av lånetid, kolla att Påminnelse som: är satt till kortlån.
 5. Om du har ändrat något, spara eller spara för flera enheter.
 6. Välj flik 4-Låntagarkategorier.
 7. Välj underfliken Påminnelser.
 8. Bocka i Förvarning och välj Kortlån.
 9. Ändra Antal dagar till 0.
 10. Bocka i rutan Spara.
 11. Spara för flera enheter.