Inställningar Inställningar

Förvarningstext

Fönster: Utskrifter - Texter
                 4-Låntagarkategorier - Påminnelser
Rutinen nås via: Register - Gemensamma register - 9-Texter
                              Register - Enhetsregister - 4-Låntagarkategorier
Kortkomanndo: Shift + F9
                              Shift + F8
 

För att ändra ärenderaden och rubriken i förvarnings e-posten, gör så här:

 1. Shift + F8 för Gemensamma register.
 2. Alt + 9 för fliken 9-Texter.
 3. Rulla ner i vänsterlistan, markera Påminnelse.
 4. Välj flik Benämningar.
 5. Ändra ev text i rutan Förvarning (ärenderaden i mailet).
 6. Ändra ev text i rutan Förvarning rubrik (mailets rubrik).
 7. Spara med Ctrl + S.
 8. Upprepa för övriga enheter.

För att ändra texten som skrivs ut i förvarnings e-post, gör så här:

 1. Shift + F9 för Enhetsregister.
 2. Alt + 4 för fliken 4-Låntagarkategorier.
 3. Välj underflik Påminnelser.
 4. Bocka i rutan Förvarning.
 5. Ändra texten.
 6. Välj Reserverade, Kortlån, Fjärrlån och Långlån och ändra eller lägg in texter även för dessa.
 7. Spara med Ctrl + S eller Spara för flera låntagarkategorier och enheter.