Katalogimport Katalogimport

Full katalogisering, fönsterbeskrivning   

Fönstret nås via: Arbeta med - Katalog, Funktioner - Full katalogisering 
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + Shift + N 
Funktioner: Skapa nya katalogpost 
                      Ändra befintlig katalogpost 
                      Ta bort katalogpost 
                      Skapa ny katalogpost utifrån befintlig  
 

Full katalogisering ger kontroll över hela katalogposten i MARC21, till skillnad från Enkel katalogisering.

Fönstret består av två delar:

  • Posthuvud
  • Katalogpost


Posthuvud

Posthuvudet visar 00-fälten, d.v.s. de MARC-fält som börjar på siffrorna 00 och som innehåller övergripande uppgifter för posten.

När Full katalogisering öppnas så visas informationen i 00-fälten så som de faktiskt ser ut i posten, i form av positionsbaserade koder. För att ändra eller tydligare se uppgifterna i 00-fälten, tryck Ctrl + O för att öppna fönster där uppgifterna visas på ett enklare sätt, uppdelat på fyra flikar:

  • d-000/Postetikett
  • e-006/Kompl. medie.
  • f-007/Fysiska eg.
  • g-008/Mediespec. koder

För att komma tillbaka och se hela katalogposten, tryck Esc.

När man gör en ny katalogpost, så kan man använda formatmallar för att få enklare hantering. Dropplisten för formatmallar visas ovanför posthuvudet.

Katalogpost

I fönstrets nederdel visas de resterande fälten i katalogposten i tabellform, uppdelat på några kolumner.

  Full katalogisering
Info Marcfältets namn.
Marcfält Marcfältets nummer. För att se vilka fält och delfält som är giltiga, ställ markören i en ruta under denna kolumn och tryck F1 så visas information för det marcfältnummer som du markerat.
1 Första indikatorn.
2 Andra indikatorn.
Data Uppgifterna i Marcfältet uppdelat på delfält.

För att ändra en post, ställ markören i ett fält och börja skriva.

För att minska risken för felstavningar eller olika varianter av samma term, använd gärna auktoritetsregistret. Ställ markören i ett fält som auktoritetsregistret stödjer och tryck F1.

När en post har sparats visas en förhandsvisning av posten i fönstrets nederdel.