GDPR GDPR

GDPR

Med den nya lagstiftningen som gäller från 25/5 2018 har LIBRA.SE analyserats och anpassats till den nya lagstifningen. Detta innbär att vi följer de sex principerna som det bygger på.

 1. Laglydigt, rättvist och transparent
 2. Ändamålsbegränsning
 3. Uppgifts/data-minimering
 4. Korrekthet
 5. Lagringsbegränsning
 6. Integritet och sekretess

Som en undersida till denna har vi skapat en text som biblioteken kan använda mot låntagarna för att beskriva vad personregistret ska användas till. En så kallad Samtyckestext. 

Detta har lett till följande förändringar i klienten:

 • "Godkänt PUL" på skapa låntagarsidan heter nu "Godkänt GDPR". Här hittar ni också en text vi tagit fram som kan användas mot låntagarna när de ska ge samtycke: http://libra-hjalp.axiell.com/samtyckestext.
 • Under Rapporter har "PUL-utskrift" bytt namn till GDPR-utskrift. 
 • Inga loggar med personuppgifter sparas längre än nödvändigt.
 • Låntagare som tas bort i LIBRA.SE och som t ex skrivit recensioner i Arena, blir anonymiserade.
 • Vid inloggning i Arena sker en kontroll av när låntagaruppgifterna senast uppdaterades mot LIBRA.SE.