Tidskrifter Tidskrifter

Inleverans vid årsskiftet

Fråga: Hur gör jag med inleverans för tidskrifter vid ett årsskifte?

Första steget är att skapa en beställning för nästkommande år, antingen i rutinen Förnya prenumerationer eller genom att lägga upp en manuell beställning. Utgivningsmönstret är gemensamt för alla beställningar för en katalogpost, så utgivningsmönstret kommer se likadant ut för nästa års beställning. Vi rekommenderar starkt att man inte har "Skapa utgivningsmönster" ibockat på fliken "e-Utgivning" på beställningsposten.

Efter att den nya beställningen har skapats så måste man själv lägga upp häfte 1 för nästkommande år. Det görs enklast i inleveransrutinen när man inlevererar sista häftet för innevarande år.

När man sedan ska inleverera första häftet för kommande år måste man ställa in sökningen som på bilden för att få fram det första häftet:

Video