Tidskrifter Tidskrifter

Justera häften

Fönster: Häften
Rutinen nås via: Arbeta med - Exemplar, Häften
                                Arbeta med - Inleverans, 2-Inleverans tidskrifter - Häften
Kortkommando: Ctrl + 6, Alt +4
                                 Ctrl +0, Alt +4

Fönstret för häften kan man komma till på två sätt. Antingen från exemplarfönstret för ett tidskriftsexemplar eller från tidskriftsinleverans. I båda dessa fönster finns knappen 4-Häften som leder till samma fönster.

Häften skapas automatiskt vid inleverans. Men om häften blir inlevererade i fel ordning, vid fel tidpunkt före eller efter ett årsskifte eller liknande, så kan man behöva ändra uppgifterna, lägga till nya häften eller ta bort häften.

Om fönstret öppnats från Exemplarfönstret, observera att knappen Välj innebär att exemplaret byter häfte till det som var markerat. Knappen Avbryt gör att exemplaret behåller sitt tidigare häfte och ingen ändring görs.

Ändra häfte

För att ändra uppgifter på ett häfte, gör så här:

 1. Sök upp katalogposten för tidskriften, gå till Exemplar och klicka på knappen 4-Häften.
 2. Markera häftet i listan till vänster.
 3. Ändra uppgifterna för häftet i rutorna till höger.
 4. Spara med Ctrl + S.
 5. Esc eller Avbryt-knappen för att stänga häftesfönstret.

Nytt häfte

För att manuellt lägga till ett nytt häfte, gör så här:

 1. Sök upp katalogposten för tidskriften, gå till Exemplar och klicka på knappen 4-Häften.
 2. Notera Nummer på befintliga häften, och vilken plats i ordningen det nya häftet bör få.
 3. Ctrl + N för ett nytt häfte.
 4. Ange häftets Namn.
 5. Numret som föreslås gör att häftet hamnar sist i listan. Ändra eventuellt Nummer för att få annan ordning.
 6. Ändra eventuellt År.
 7. Ctrl + S för att spara häftet.
 8. Esc eller Avbryt-knappen för att stänga häftesfönstret.

Ta bort häfte

För att ta bort ett häfte, gör så här:

 1. Sök upp katalogposten för tidskriften, gå till Exemplar och klicka på knappen 4-Häften.
 2. Markera häftet i listan till vänster.
 3. Kolla att Antal ex för häftet är 0. Om exemplar är knutna till häftet så kan det inte tas bort.
 4. Shift + Delete för att ta bort häftet.

Skärmfilm