Katalogimport Katalogimport

Katalog - sökning, fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Katalog 
Kortkommando: Ctrl + 1 
Funktioner: Söka i katalogen 
                      Söka med hjälp av Avancerad sökning eller filter 
                      Gå vidare med katalogpost till många andra delar av systemet 
                      Arbeta med bestånd på katalogpost 
                      Skapa egna personliga sökfilter 
 

Utskrift kan ske av såväl sökresultat, katalogpost, MARC-post och bestånd. Det sker genom att klicka i den bild som ska skrivas ut och använda det generella utskriftskommandot Ctrl + P.
För att skriva ut ett träffresultat markeras de rader som ska skrivas ut.

Sökfönstret Katalog består av ett antal olika flikar:

 • 1-Sök. Huvudfönster i katalogen.
 • 2-Avancerad/filter. För kombinationer och preciseringar av sökvillkor.
 • 3-Indexerad. För att direkt se i olika index om önskat sökbegrepp finns
 • 4-Tidskrifter. Särskild tidskriftssökning.

 

1-Sök

Sök
Fönstret innehåller ett antal olika element. I flikens överkant finns en textruta med rubriken Sök. Här anges det eller de sökord som önskas.

Förutom att ange sökord kan man här i dropplister välja filter om sådana finns och sorteringsordning på träffarna.

Träffhistorik
Längst till vänster i bild visas historik över de sökningar som har gjorts tidigare. Historiken är knuten till användaren och följer med från session till session. Föutom själva sökbegreppet visas antal träff inom hakparenteser.

Man kan tömma sökhistoriken genom att klicka på en rad och trycka Delete.

Träfflista
Under sökrutan visas träfflistan med en rad för varje träff. Katalogposter som inte tillhör katalogposttyp Normal, markeras genom ett utropstecken i kolumnen medietyp.

I träfflistan används piltangenterna för bläddring. Ctrl+End för att komma till sista post i en sökning, Ctrl+Home till första post

Katalogpost/Bestånd
Under träfflistan finns tre flikar:

 • a-Katalogpost
 • b-MARC
 • c-Bestånd

På respektive flik visas information om markerad post i träfflistan.

Fliken kan lyftas upp för att visa mer av detaljinformationen med F3. Med samma kommando lyfts bilden ner igen.

OBS! F3 används generellt i LIBRA.SE för att växla mellan detalj och översikt!

Bläddring kan göras i träfflistan på vilken av flikarna som helst.

a-Katalogpost
Här visas katalogposten i ett anpassat visningsformat. I princip kan olika visningsformat skapas. På posten signaleras om det saknas bestånd, bestånd på egen enhet osv.

b-MARC
Här visas posten i MARC-format. Det finns ibland information i MARC-posten som inte läggs ut på flik a-Katalogpost.

c-Bestånd
Här visas en sammanfattning över de exemplar som finns på markerad post i träfflistan och den status dessa exemplar har. Exemplar med identiska uppgifter visas på samma rad, medan två exemplar med olika lokaliseringsuppgifter presenteras på skilda rader. I personalsystemet visas även exemplar som inte presenteras i OPAC. T.ex. exemplar med avvikande status.

Informationen visas i ett antal kolumner:

 • Namn visar både Enhet och Avdelning (Avdelning kan väljas bort)
 • Hylla visar både hyllsignum och lokal eller fri placering (Hyllsignum kan väljas bort om annan placering finns)
 • Ant. Visar antalet exemplar.
 • Inne visar antal exemplar tillgängliga på hylla. (Inkluderar statusmärkta exemplar, Referensexemplar)
 • Ref visar antal exemplar med lånetid som inte tillåter utlån.
 • Återdatum visar det datum när exemplar ska återlämnas.
 • På väg visar antal exemplar som är på väg mellan ägande och annan enhet.
 • Beställt visar antal beställda exemplar som ännu inte levererats.
 • Res. Visar antalet reservationer som står i kö.
 • Avis. Visar antalet aviserade reservationer
 • Status visar antalet exemplar som har någon särskild statusmärkning.

Tidskrifter har en något annorlunda beståndsvisning för att göra hanteringen av häftesnivån tydlig.

Bestånd kan visas för Alla enheter, Gruppens enheter eller Egen enhet. Vad som ska utgöra standardvärde väljs i användarregisteringen, men kan även väljas via Alternativknapper på beståndsfliken.

För att komma vidare och se mer detaljer om exemplaren och även kunna göra ändringar mm är kortkommando Ctrl + 6 eller Arbeta med - Exemplar.

 

2-Avancerad/filter

Fönstret ger många möjligheter och kan användas för olika behov av att specificera sökningar i katalogen och även för att skapa personliga filter som kan sparas för senare användning.

Bilden består av två huvuddelar:

 • Utökad sökning
 • Filter

De båda delarna kan med förkärlek kombineras. De olika fälten kan kombineras fritt.

F6 rensar sökformulären.

Träffar presenteras på flik 1-Sök.

Fält markerade med asterisk * innebär att det finns tillgång till index på fältet. Det nås genom att skriva in ett ord och trycka på F1. Dropplist med index visar då i vilka former det sökta begreppet finns.

Booleska operatorer kan väljas såväl mellan de olika fälten som inom varje fält.

Filter väljs genom att kombinera ett eller flera av filtren via droplister

OBS! Sökning kan göras även på enbart en kombination av filter och utan särskild söktext. T.ex. för att ta fram alla fjärrlåneposter på engelska!

Språkfiltret visar normalt sett en nedkortad lista. För att se hela språklistan, ta bort bocken i Kort lista. Vilka språk som ska bestäms av inställningarna under Gemensamma register - Språk-Kortlista.

Spara filter
En filtrering kan sparas för framtida bruk eller tas fram och föras med till annan söksida som
Aktivt filter.

 

3-Indexerad

En flik med sökmöjlighet direkt mot index på samma sätt som i äldre versioner av LIBRA III.

Till fliken kan man ta med filter som skapats på föregående flik.

I en dropplist med rubriken Välj index kan önskat index väljas. Index finns för:

 • Författare
 • Ämnesord
 • Klassifikation
 • Hyllsignum
 • Titel

I fältet Söktext skrivs önskad text in om i rutan under visas successivt index fram.

OBS! Genom att bara skriva en eller två bokstäver visas av prestandaskäl inte hela index fram!

4-Tidskrifter

En flik med direkt tillgång till det index som finns över tidskrifter i katalogen.