Katalogimport Katalogimport

Katalogpostimport från Libris manuellt

Fönster: Katalog
                 Libris Webbsök
                 Import
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Funktioner - Libris Webbök, Funktioner - Import
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + Shift + Z

Gör så här:

 1. Öppna Katalogen med Ctrl + 1
 2. öppna Libris Webbsök med Ctrl + Shift + Z (Funktioner - Libris Webbsök)
 3. Sök fram posten, klicka på titeln för att se titelinformation
 4. Klicka länken Skapa referens
 5. Välj Format MARC-XML och klicka knappen Spara som fil
 6. Spara ner filen, exempelvis till skrivbordet. Notera filnamnet.
 7. Växla tillbaka till Libra
 8. Välj i menyn Funktioner - Import
 9. Hitta xml-filen och öppna
 10. Filen importeras. Vänta tills klar! visas. Klicka Ok.
 11. I detta läget är posten importerad, oavsett om den validerades eller inte. Stäng katalogiseringsfönstret med Escape.
 12. Om posten inte validerades, gå till Arbeta med - Ej validerade poster och spara om posten för att se vad som är felaktigt.
 13. Om posten validerades, sök upp den i katalogen.