Rapporter & statistik Rapporter & statistik

Årsstatistik: fönsterbeskrivning

Fönstret nås via: Arbeta med - Rapporter - Årsstatistik
Kortkommando: Ctrl + E
Fönsterrubriker: Rapporter
Funktioner: Ta fram statistik för bestånd och nyförvärv för ett visst datumintervall
                      Ta fram statistik för utlån och omlån för ett visst datumintervall
                       Statistik för antalet aktiva låntagare

Årsstatistiken är en rapport för att ta fram statistik till Statens kulturråd (tidigare kallad SCB-statistik). Men årsstatistiken är även till för att ta fram uppgifter till andra kontakter för biblioteket, så som kulturnämnder, regionbibliotek m.m.De flesta av inställningar som görs i rapportfönstret sparas automatiskt i databasen, så ändringar finns kvar nästa gång någon användare öppnar fönstret.

 

  Årsstatistik
Datum Datumintervall för rapportens uttag. Föreslår normalt hela föregående året. Datum påverkar vad som ska bedömas som Nyförvärv, årsprenumerationer m.m. men inte den "vanliga" beståndslistningen. Påverkar all statistik för Utlån.
Huvudbibliotek Inloggade användarens enhet. Enbart nödvändig för Beståndsdelens uppdelning i tidskriftstitlar på huvudbiblioteket respektive totala antalet tidskriftstitlar. Funktionen är framtagen för att motsvara finska behov.
Barnavdelning Hämtas in från Gemensamma register - Avdelningar.
Typ av rapport Om rapporten ska gälla bibliotekets bestånd, eller utlånen. För att få alla nödvändiga uppgifter görs alltså två uttag. Ett för bestånd och ett för utlån.
Gruppera Mediatyp eller Enhet används som huvudgruppering i rapportutskriften
Hyllsignum för skönlitteratur Angivna hyllsignum tolkas som skönlitteratur i rapporterna. Automatiskt högertrunkerat, behöver alltså inte använda *
Mediatyper Första gången rapporten visas så listas alla mediatyper under Tillgängliga mediatyper. Innan rapporten ska tas ut måste dessa grupperas på något sätt. Markera då ett antal mediatyper i listan genom att Shift-klicka eller Ctrl-klicka, ange sedan ett namn på mediatypsgrupperingen och klicka Lägg till. Innan årsstatistiken kan tas ut måste alla medietyper tillhöra någon gruppsgrupp. 

För att redigera befintliga mediatyps-grupperingars innehåll, markera raden under Rapportens mediatyper. Innehållet syns då i rutan Består av. Klicka sedan Ta bort och lägg sedan upp en ny gruppering med de nu tillgängliga mediatyperna.

Klicka på Skriv ut eller Ctrl+P när villkoren är satta och välj i dialogrutan önskad form för utskrift. Bildskärm är förvalt värde. Om du väljer PDF eller excel så måste du välja var filen ska sparas och ge den ett namn genom att trycka på knappen med de tre punkterna.