Katalogisering Katalogisering

Enkel katalogisering

Fönster: Katalog
                 Enkel katalogisering
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Funktioner - Enkel katalogisering
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + Shift + O

Gör så här:

  1. Ctrl + 1 för att öppna katalogen eller hamna i sökläge om rutinen redan är öppen.
  2. Sök upp den post som ska ändras.
  3. Ctrl + Shift + O för Enkel katalogisering.
  4. Gör ändringarna.
  5. Ctrl + S för att spara.
  6. En validering av posten görs och rutan "Uppdatering ok" visas, bekräfta med Enter.
  7. I nedre delen av fönstret visas en förhandsvisning av posten
  8. Gör eventuellt fler ändringar och spara
  9. Stäng fönstret genom att trycka Esc