Katalogisering Katalogisering

Gallra eller ta bort katalogpost

Fönster: Katalog
                 Full katalogisering
Rutinen nås via: Arbeta med - Katalog, Funktioner - Full katalogisering
Kortkommando: Ctrl + 1, Ctrl + Shift + N

Borttag av katalogpost görs normalt via gallringsrutinen om sista exemplaret gallras. Borttag av enbart en katalogpost görs via Full katalogisering.

Gör så här:

  1. Ctrl + 1 för att öppna katalogen eller hamna i sökläge om rutinen redan är öppen.
  2. Sök upp posten som ska tas bort
  3. Öppna Full katalogisering med Ctrl+ Shift + N
  4. Ta bort posten med Shift + Delete
  5. Kontrollfråga: Skall katalogposten tas bort?
  6. Bekräfta med Enter.
  7. Kontrollfråga: Spara katalogposten för statistik? (D.v.s. ska information om borttaget sparas för gallringsstatistik)
  8. Bekräfta med Enter.
  9. Meddelanderuta: Katalogpost 1234 borttagen.
  10. Bekräfta med Enter.

När en katalogpost är borttagen ska ett antal index uppdateras. Posten kan vara sökbar en liten stund efter att borttaget gjorts. Hur snabbt borttaget görs beror på övrig katalogaktivitet såsom redigering och import av poster.